Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Ledenpost extra editie januari 2010

Geacht bestuur,

In deze extra editie van de Ledenpost vragen wij uw aandacht voor de volgende twee onderwerpen:

KNRB zoekt drie nieuwe bestuursleden
Deelnemersgelden KNRB-opleidingen 2010

KNRB zoekt drie nieuwe bestuursleden

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

Het bestuur van de KNRB is op zoek naar drie nieuwe bestuursleden:

Commissaris Toproeien
Commissaris Sportontwikkeling
Commissaris Internationale Evenementen

Tijdens de eerstkomende Algemene Ledenvergadering van 10 maart aanstaande zullen de huidige bestuursleden Linda Verlsuiijs en Arnoud Emke zich niet meer herkiesbaar stellen. Daarom is het bestuur van de KNRB op zoek naar kandidaten voor de bestuursfuncties Commissaris Sportontwikkeling en Commissaris Toproeien. Met een aantal grote internationale roei-evenementen in Nederland in het vooruitzicht is het bestuur ook op zoek naar een nieuw bestuurslid die binnen het bestuur verantwoordelijk wil zijn voor de organisatie van de WK-U23 2011, de WK-senioren 2014, en mogelijk de World Cup 2013.

Voor de vacante bestuursfuncties zijn een profielen opgesteld. Daarin kunt u lezen wat de functie inhoudt en wat van u wordt verwacht.

Lees verder bij:
[Profiel Commissaris Toproeien]
[Profiel Commissaris Internationale Evenementen]
[Profiel Commissaris Sportontwikkeling]

U kunt uw belangstelling voor een van deze bestuursfuncties kenbaar maken door voor 1 februari 2010 een reactie te sturen aan secretaris@knrb.nl. Met name vrouwen worden nadrukkelijk verzocht te reageren.

Deelnemersgelden voor KNRB opleidingen in 2010

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

Voor de KNRB-opleidingen in 2010 zijn de volgende deelnemersgelden vastgesteld:

niveau 2        € 170,- per persoon
niveau 3       € 425,- per persoon
niveau 4       € 750,- per persoon

De deelnemersgelden voor 2010 zijn wezenlijk gestegen ten opzichte van 2009. Dit heeft te maken met het feit dat de KNRB in 2009 een verlies van € 45.000,- heeft geleden bij opleidingen. Het bestuur van de KNRB heeft mede vanwege de financiële krapte besloten de opleidingen in 2010 budgetneutraal aan te bieden. Tevens wordt in 2010 de Roeiacademie opgericht en wordt er geďnvesteerd in de Elektronische Leeromgeving en in een verbeterde dienstverlening, onder meer door zaken als bijscholingen en kamprechters opleidingen te ontwikkelen. Ook het aanbieden van opleidingen op maat en dichter bij huis, zijn aspecten die in 2010 verbeterd zullen worden.


Met vriendelijke groet,

KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ROEIBOND