Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

januari 2010

Geacht bestuur,

In deze Ledenpost vragen wij uw aandacht voor de volgende onderwerpen:

Vacante bestuursfuncties
Aanpassing inschrijvingsprogramma
Voortgang invoering ledenregistratie
Herhaalde oproep: Gezocht organisator PVP 2011
Gezocht: Vrijwilliger voor de organisatie WK<23 2011

Vacante bestuursfuncties

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

Hierbij willen wij u nogmaals attenderen op de vacante bestuursfuncties binnen het KNRB-bestuur. Wij nodigen u van harte uit om geschikte kandidaten voor te dragen.

Lees verder bij:
[Profiel Commissaris Toproeien]
[Profiel Commissaris Internationale Evenementen]
[Profiel Commissaris Sportontwikkeling]

Aanpassingen KNRB inschrijfprogramma

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

In de komende periode wordt het KNRB inschrijfprogramma gekoppeld aan de KNRB ledenadministratie. Hierdoor hoeven verenigingen niet meer apart hun roeiers in te voeren in het KNRB inschrijfprogramma. Dit heeft een aantal belangrijke wijzigingen tot gevolg.

  • Inschrijven voor de Van Oord Winterwedstrijden en alle daaropvolgende wedstrijden is vanaf nu NIET meer mogelijk. Dit kan weer vanaf 20 februari 2010. De enkele inschrijvingen die reeds gedaan zijn, zullen t.z.t. opnieuw gedaan moeten worden.

  • Inschrijven voor de Twentsche WinterWedstrijden en de Gyas-Hunze race kan nog wel op de huidige manier.

  • Het inschrijfprogramma niet beschikbaar zal zijn tussen 14 en 19 februari 2010.

  • Inschrijven voor de Van Oord Winterwedstrijden (bij Proteus) en alle daaropvolgende wedstrijden gebeurt via de koppeling aan de ledenadministratie.

  • In het inschrijfprogramma zullen verenigingen hun ploegen opnieuw moeten formeren op basis van de roeiers die in de ledenadministratie voorkomen. Alle ploegen uit het verleden komen te vervallen.

  • In het verleden werd regelmatig een ploeg ingeschreven waarbij nog niet alle roeiers ingevuld waren. Dit werd gedaan door een “N.N.” (of iets vergelijkbaars) in te schrijven. Vanaf 20 februari zal dit niet meer mogelijk zijn. Alleen personen die geregistreerd staan als lid van een vereniging in de KNRB ledenadministratie, kunnen worden ingeschreven. Het blijft wel mogelijk om de samenstelling van een eenmaal ingeschreven ploeg na sluiting van de inschrijving te wijzigen: de stuur en maximaal de helft van het aantal roeiers mogen tot uiterlijk 1 uur voor aanvang van de eerste race van de betreffende ploeg worden vervangen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Michiel Maas, medewerker wedstrijdzaken, via wedstrijdzaken@knrb.nl.

Voortgang invoering ledenregistratie

Bestemd voor: bestuur
Ter:                opvolging

In de week van 21 januari jl. heeft u vereniging via de post de inloggegevens voor de webapplicatie Individuele ledenregistratie (leden.knrb.nl) ontvangen.

Via de mail is ook een handleiding en een instructie voor het eerste gebruik van de applicatie verstuurd.

Zoals al eerder aangekondigd, dient u vanaf nu minimaal twee keer per jaar de ledengegevens van uw roeivereniging te uploaden naar deze webapplicatie. U wordt vriendelijk verzocht om vóór 15 februari 2010 uw ledenbestand te uploaden.

Komende periode wordt ook het KNRB inschrijvingsprogramma gekoppeld aan de ledenregistratie. Om na 20 februari uw roeiers te kunnen inschrijven voor wedstrijden is het van belang dat u uw ledengegevens zo spoedig mogelijk uploadt. 

Zie ook: [Individuele ledenregistratie]

Voor vragen kunt u contact opnemen met ledenadministratie@knrb.nl.

Gezocht organisator Paul Veenemansprijs 2011

Bestemd voor: Bestuur + leden
Ter:                Informatie, ter opvolging


Jaarlijks wordt de Paul Veenemansprijs (PVP) door een andere vereniging georganiseerd. Binnenkort zal de organisatie voor 2011 aan een vereniging worden toegewezen. Geïnteresseerde verenigingen worden opgeroepen zich te melden.

U kunt uw interesse kenbaar maken door een mail te sturen naar wedstrijdzaken@knrb.nl. Het is in dit stadium nog niet nodig om uitgewerkte parcoursen te hebben.

Voor meer vragen kunt u contact opnemen met de commissiewedstrijden@knrb.nl

Lees voor meer informatie over de Paul Veenemans Prijs en de toewijzingsprocedure verder op [Paul Veenemans Prijs]


Gezocht vrijwilliger voor organisatie WK<23 2011

Bestemd voor: Bestuur + leden
Ter:                Informatie


Het organisatiecomité van de WK 2011 is op zoek naar enthousiaste vrijwilliger voor het organiseren van de Accommodatie en Logistiek WK onder 23.

De KNRB heeft de organisatie van het wereldkampioenschap voor roeiers onder 23 jaar in 2011 op zich genomen. Dit toernooi wordt verroeid van donderdag 21 juli t/m zondag 24 juli 2011 en vindt plaats op de Bosbaan in Amsterdam. De organisatie heeft zich tot doel gesteld met dit evenement het Roeien als sport, en als pubiekssport in het bijzonder, in Nederland te promoten.

Voor dit uitdagende doel zijn wij op zoek naar een jonge enthousiaste vrijwilliger voor het organiseren van de Accommodatie en Logistiek WK onder 23.

Taakomschrijving  

  • onderhandelen, regelen en begeleiden van accommodatie ten behoeve van teams, fisa, pers en delegates. 
  • Onderhandelen, regelen en begeleiden van de transport behoefte voor het gehele evenement
  • Onderhandelen regelen en begeleiden van alle hotel gerelateerde catering.
  • Leiding geven aan het zelf in te richten transport team en hosts/hestessen en tolken.

Heb je belangstelling voor deze vrijwilligersfunctie? Neem dan contact op met Joost de Geus: joost.de.geus@knrb.nl


Met vriendelijke groet,

KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ROEIBOND