Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Schoolroeien

Schoolactieve sportverenigingen

Om meer jongeren te laten sporten en bewegen is een goede samenwerking tussen sport en onderwijs essentieel. Het rijk ondersteunt deze visie en heeft de zeventien sportbonden en NOC*NSF gevraagd om sportaanbod te creëren voor jongeren.

NOC*NSF coördineert de activiteiten van de sportbonden en faciliteert elke sportbond op basis van het aantal schoolactieve verenigingen dat zij wil realiseren.

Schoolactieve roeiverenigingen

De KNRB wil 50 roeiverenigingen uitnodigen om binnen 3 jaar schoolactief te worden. De KNRB ondersteunt hierbij per vereniging op maat waarbij uiteindelijk een structureel en langdurig aanbod voor en met scholen gerealiseerd dient te worden. De KNRB treedt in het beginstadium op als intermediair tussen verenigingen en studentenverenigingen, verenigingen en scholen en verenigingen en gemeenten of sportservices. Tevens kan de KNRB ondersteuning bieden in de uitvoering, bijvoorbeeld met het inzetten van materiaal of instructiecapaciteit.

Uiteindelijk zullen de schoolactieve verenigingen zelf het aanbod moeten dragen, organiseren en uitvoeren om de continuiteit te waarborgen. De KNRB zal het voortouw nemen in het eerste traject en steeds meer overdragen aan de roeiverenigingen.
Roeiverenigingen kunnen hiermee de output van het schoolroeien verhogen en de organisatie en de aanpak professionaliseren. 

Veel verenigingen kampen met een tekort aan kader.
In de buurt van veel onderwijsinstellingen zijn vaak zowel een burgervereniging als een studentenvereniging aanwezig. Deze twee ‘bloedgroepen’ versterken elkaar. De studentenvereniging heeft capaciteit die op de schoolse tijden beschikbaar is en de burgervereniging kan de uiteindelijke fysieke locatie en plek om lid te worden zijn. Ook andere oplossingen hiervoor zijn mogelijk. De KNRB helpt haar verenigingen hiermee op weg.

We hopen dat dit voor verenigingen een grotere output van het schoolroeien oplevert en dat de aanpak wordt geprofessionaliseerd.

Voor aanmelding of meer informatie kunt u contact opnemen met Jasper Smink of Marit Klaassen via schoolroeien@knrb.nl.

Voor meer informatie en een brochure:
www.nocnsf.nl/sportenonderwijs

Op het AEGON NSRK is een informatief item gemaakt over schoolroeien: