Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Schoolactieve roeiverenigingen

De KNRB wil 50 roeiverenigingen uitnodigen om binnen 3 jaar schoolactief te worden. De bond ondersteunt hierbij per vereniging op maat waarbij uiteindelijk een structureel en langdurig aanbod voor en met scholen gerealiseerd dient te worden.

Begin
De KNRB treedt in het beginstadium op als intermediair tussen verenigingen en studentenverenigingen, verenigingen en scholen en verenigingen en gemeenten of sportservices. Tevens kan de bond ondersteuning bieden in de uitvoering, bijvoorbeeld met het inzetten van materiaal of instructiecapaciteit.

Uiteindelijk zullen de schoolactieve verenigingen zelf het aanbod moeten dragen, organiseren en uitvoeren om de continuiteit te waarborgen. De KNRB zal het voortouw nemen in het eerste traject en steeds meer overdragen aan de roeiverenigingen. Roeiverenigingen kunnen hiermee de output van het schoolroeien verhogen en de organisatie en de aanpak professionaliseren.

Samenwerking met anderen
Veel verenigingen kampen met een tekort aan kader. In de buurt van veel onderwijsinstellingen zijn vaak zowel een burgervereniging als een studentenvereniging aanwezig. Deze twee ‘bloedgroepen’ versterken elkaar. De studentenvereniging heeft capaciteit die op de schoolse tijden beschikbaar is en de burgervereniging kan de uiteindelijke fysieke locatie en plek om lid te worden zijn. Ook andere oplossingen hiervoor zijn mogelijk. De KNRB helpt haar verenigingen hiermee op weg. We hopen dat dit oplevert voor verenigingen dat de output van het schoolroeien hoger wordt en dat de aanpak wordt geprofessionaliseerd.

Wat biedt de KNRB?
Met het 3-jarige schoolroeiprogramma probeert de KNRB verenigingen te ondersteunen en faciliteren bij het opzetten van een structureel en meerjaren aanbod voor schoolroeien. Hiervoor kan de KNRB maatwerk ondersteuning bieden aan (studenten)verenigingen die in aanmerking willen komen om het predikaat schoolactieve roeivereniging te krijgen:
-Advies bij opstellen meerjaren(beleids)plan
-Advies en ondersteuning bij uitvoering
-bemiddeling bij het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden met scholen en/of gemeente
-het delen van kennis van good practices van andere schoolactieve roeiverenigingen en sporten
-het aanleveren van promotiemateriaal voor scholen en gemeenten
-op termijn een landelijke instructeurspoule die ingehuurd kan worden voor schoolroeiactiviteiten   

Wat bieden de verenigingen? 
Om in aanmerking te komen om 1 van de 50 schoolactieve roeiverenigingen te worden moeten verenigingen voldoen aan:
-aanbod van minstens 40 uur per jaar
-het tekenen van een intentieverklaring met de knrb
-zorgen voor continuering van het aanbod
-het aanleveren van een rapportage per kwartaal en het beschikbaar stellen van best practices.
Bovenstaande wordt in een intentieverklaring tussen KNRB en schoolactieve vereniging vastgelegd. Download de blanco intentieverklaring [.doc] [download].
 
Tijdspad
Het tijdspad dat de KNRB voor ogen heeft:
2010: 20 verenigingen worden schoolactief
2011: 20 verenigingen worden schoolactief
2012: 10 verenigingen worden schoolactief

Informatie 
Verenigingen die geinteresseerd zijn en schoolactief willen worden kunnen contact opnemen met de KNRB via schoolroeien@knrb.nl.