Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Juli 2010

Geacht bestuur,

In deze ledenpost vragen wij graag uw aandacht voor de volgende onderwerpen:

Extra Algemene Vergadering 13 november 2010
Nieuwe opzet KNRB Wisselprijs
Schoolactieve roeiverenigingen
Programma aangepast roeien
Open Dag Johan Cruyff Foundation 2010
Onderwerpen blad Roeien

Extra Algemene Vergadering 13 november 2010

Bestemd voor: bestuur
Ter:                informatie


Tijdens de Algemene Vergadering van 6 maart 2010 is besloten dat het thema ‘invoering individueel lidmaatschap’ in een extra Algemene Vergadering verder besproken zal worden. Deze tweede Algemene Vergadering zal plaatsvinden op zaterdag 13 november 2010. Het tijdstip en de locatie worden binnenkort bekend gemaakt.

Het bestuur en de directeur van de KNRB leggen momenteel de laatste hand aan het conceptvoorstel over de invoering van het individueel lidmaatschap. Dit wordt binnen een aantal weken aan de verenigingen verstuurd. Dit conceptvoorstel is besproken met vertegenwoordigers van verschillende verenigingen en wordt tijdens een aantal districtbijeenkomsten (eind september / begin oktober 2010) gepresenteerd. Op basis van de uitkomsten van deze districtbijeenkomsten zal een definitief conceptvoorstel geagendeerd worden voor de extra Algemene Vergadering van zaterdag 13 november 2010.

Nieuwe opzet KNRB Wisselprijs

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging
 

Vanaf dit jaar kent de KNRB Wisselprijs een nieuwe opzet. De prijs wordt opgedeeld in een prijs voor de vrijwilliger van het jaar, en één voor de roeier of roeister van het jaar.

Er wordt gekozen voor een ander systeem van nomineren en stemmen voor de wisselprijs, waarmee de KNRB hoopt de betekenis van deze prominente prijs te verhogen.

[Lees verder]

Schoolactieve roeiverenigingen

Bestemd voor: bestuur
Ter:                informatie


De KNRB wil 50 roeiverenigingen uitnodigen om binnen drie jaar schoolactief te worden. De bond ondersteunt hierbij per vereniging op maat waarbij uiteindelijk een structureel en langdurig aanbod voor en met scholen gerealiseerd dient te worden.


De KNRB treedt in het beginstadium op als intermediair tussen verenigingen en studentenverenigingen, verenigingen en scholen en verenigingen en gemeenten of sportservices. Tevens kan de bond ondersteuning bieden in de uitvoering, bijvoorbeeld met het inzetten van materiaal of instructiecapaciteit.

[Informatie over schoolroeien]

Programma aangepast roeien

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie


Op 27 augustus 2010 wordt door de Stichting Gehandicaptenroeien Dordrecht & Omstreken en de Koninklijke Dordrechtsche Roei- en Zeil Vereeniging de Nationale tocht Aangepast Roeien 2010 georganiseerd. De Nationale tocht Aangepast Roeien sluit goed aan bij de doelstellingen die de KNRB heeft geformuleerd in een stimuleringsprogramma voor de komende drie jaren dat zich richt op jeugd en jong volwassenen met een lichamelijke handicap.

De afgelopen jaren heeft het aangepast roeien een positieve ontwikkeling doorgemaakt en zijn veel verenigingen toegerust en bereid om gehandicapte roeiers op te (gaan) vangen.

 

 

[Lees verder]
[Aangepast Roeien]
[Nationale tocht Aangepast Roeien]
[Overige evenementen]

Open Dag Johan Cruyff Foundation 2010

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

Op 22 september organiseert de Johan Cruyff Foundation voor de tiende keer een Open Dag in het Olympisch Stadion te Amsterdam. De dag staat in het teken van sport, plezier en informatie.

Kinderen, voornamelijk met maar ook zonder handicap, krijgen de mogelijkheid om te sporten en spelen in het Olympisch Stadion. De KNRB laat hier zien hoe leuk roeien is voor jongeren met een lichamelijke beperking.

 

[Lees verder]

Onderwerpen blad Roeien Augustus

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

  • Eindelijk GOUD voor Muda's.
  • WK<23 in Brest.
  • Interview met Mitchel Steenman
  • Vernieuwend: Talent Transfer en SuperSeat
  • Junioren: Raw Potentials
  • Colums, Vieze Jasjes, Recensie

U bestelt een abonnement op het blad Roeien in de Webwinkel.