Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Programma aangepast roeien

Op 27 augustus 2010 wordt door de Stichting Gehandicaptenroeien Dordrecht & Omstreken en de Koninklijke Dordrechtsche Roei- en Zeil Vereeniging de Nationale tocht Aangepast Roeien 2010 georganiseerd. De Nationale tocht Aangepast Roeien sluit goed aan bij de doelstellingen die de KNRB heeft geformuleerd in een stimuleringsprogramma voor de komende drie jaren dat zich richt op jeugd en jong volwassenen met een lichamelijke handicap.

De afgelopen jaren heeft het aangepast roeien een positieve ontwikkeling doorgemaakt en zijn veel verenigingen toegerust en bereid om gehandicapte roeiers op te (gaan) vangen. Om meer jeugdigen enthousiast te maken voor de roeisport zullen we in revalidatiecentra en speciaal-onderwijsscholen door middel van indoor clinics en voorlichting gaan werven. In overleg met verenigingen zal een follow-up met een aantal kennismakingslessen aangeboden worden. Hiermee zal er een structurele samenwerking ontstaan tussen verenigingen enerzijds en revalidatiecentra en speciaal onderwijsscholen anderzijds. Joke Davio is per 1 juni aangesteld als projectleider voor dit programma om vanuit haar ervaring als bewegingswetenschapper en kinderfysiotherapeut de verenging te helpen bij het realiseren van het aanbod en de doelgroep te bereiken. Het project is momenteel in de aanloopfase en verenigingen zullen worden benaderd voor samenwerking. Is uw vereniging geÔnteresseerd in deelname aan het programma of heeft u vragen over aangepast roeien in het algemeen, dan kunt u via de mail contact opnemen met Joke Davio, via het e-mail adres aangepastroeien@knrb.nl.

[Aangepast Roeien]
[Nationale tocht Aangepast Roeien]
[Overige evenementen]