Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Ingelaste ledenpost September 2010

De komende weken vindt een aantal districtsbijeenkomsten plaats. Via deze ingelaste ledenpost informeren wij u hierover. In onderstaand schema treft u de locaties en data aan. 

Eén van de onderwerpen die tijdens deze bijeenkomsten besproken zullen worden, is de rechtsreekse binding van sporters aan de reglementen en statuten van de KNRB via individueel lidmaatschap. Bij dit onderwerp hoort een vijftal documenten. Deze documenten kunt u via onderstaand links openen.

De KNRB hoopt van harte dat u aanwezig zult zijn bij één van deze bijeenkomsten. Voor vragen omtrent de bijeenkomsten en / of dit specifieke onderwerp kunt u contact opnemen met de heer Michiel Maas, medewerker opleidingen en wedstrijdzaken, via Michiel.Maas@knrb.nl.

De bijeenkomsten duren van 20.00 tot 22.30 uur.

District   Locatie   Datum 
         

Holland Zuid, Zuid
West en Zuid Oost   

  R.V. De Hertog    Dinsdag 28 september 
         
Holland Noord en Midden     R.V. Weesp    Woensdag 29 september
         
Noord en Oost   Asser Roeiclub    Donderdag 7 oktober

Brief aan verenigingen [.pdf] [Download]
Toelichting bij brief aan verenigingen [.pdf] [Download]
Concept statuten KNRB [.pdf] [Download]
Concept tuchtreglement [.pdf] [Download]
Tuchtreglement ISR [.pdf] [Download]