Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Voorzitter Stichting Toerroeien

De Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) heeft tot doel de roeisport in Nederland te bevorderen. De toercommissie van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond heeft een aantal maanden geleden besloten haar taken neer te leggen vanwege een verschil van inzicht over de financiële positie van het toerroeien. Als gevolg hiervan heeft het KNRB-bestuur besloten de buitenlandse KNRB-toertochten die dit jaar op de agenda stonden c.q. staan geen doorgang te laten vinden. Nadat er diverse gesprekken zijn gevoerd tussen bestuursleden, directeur en de leden van de voormalige toercommissie is nu de fase aangebroken van het maken van keuzes. Het bestuur van de KNRB accordeert dat het toerroeien in een nieuwe stichting zal worden ondergebracht, echter onder voorbehoud van goedkeuring door de eerstvolgende Algemene vergadering  van de KNRB op 13 november 2010.

Heeft u affiniteit met het toerroeien, bent U een goede organisator en vindt u het leuk om als voorzitter van de nieuw op te richten Stichting Toerroeien het toerroeien vorm te geven? Reageer dan op de vacature:

VOORZITTER STICHTING TOERROEIEN m/v (vrijwilligersfunctie)

Toertochten vóór en dóór toerroeiers. Er zijn tochten in binnen- en buitenland waar stevig geroeid kan worden tot 65 km op één dag. Bij andere tochten staat gezelligheid en onderling contact voorop. Ook zijn er tochten waar roeivaardigheden meer centraal staan. Door het bestuur van de KNRB is besloten om in 2011 de organisatie van (internationale) toeractiviteiten onder te brengen in een zelfstandige stichting. Voor deze stichting zoekt het bestuur van de KNRB een voorzitter. De voorzitter wordt medeverantwoordelijk voor het werven van andere bestuursleden, voor het oprichten van de stichting, voor de organisatie van de toertochten en de instandhouding van het voor de toertochten benodigde materiaal. Deze verantwoordelijkheid heeft betrekking op het organiseren van toertochten voor de aangesloten verenigingen van de KNRB en zijn leden.

Benodigde competenties
• Affiniteit met roeien en toertochten;
• Organisator met bestuurlijke ervaring;
• Netwerker;
• Communicatief vaardig.

Het KNRB-bestuur heeft de voorkeur voor een kandidaat die de ambitie heeft om het toerroeien ook verder uit te bouwen voor een bredere doelgroep.

Wat biedt de nieuwe Stichting?
U krijgt de kans om uw eigen kwaliteiten te benutten en te ontwikkelen en zo op eigen wijze een steentje bij te dragen door mensen op een enthousiaste manier te betrekken bij de roeisport in het algemeen en het toerroeien in het bijzonder. Als nieuwe voorzitter zult u gezamenlijk met het KNRB-bestuur vorm geven aan het nieuw te vormen bestuur van de stichting. Vervolgens wordt u verantwoordelijk voor het oprichten en beheer van de stichting met als belangrijkste doelstelling de organisatie en uitvoering van het jaarlijkse toerroeiprogramma.

Tijdsinvestering
Omdat een gedeelte van het werk tijdens kantooruren plaatsvindt vragen we u om ook overdag tijd beschikbaar te hebben. De tijdsinvestering zal na de opstartfase circa vier uur per week zijn.

Reageren
Bent u geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan per email een reactie naar:
Maurice Leeser, directeur KNRB
directeur@knrb.nl
T: (020) 646 27 40
F: (020) 646 38 81
www.knrb.nl