Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

September 2010

Geacht bestuur,

In deze ledenpost vragen wij graag uw aandacht voor de volgende onderwerpen:

Aankondiging extra Algemene Vergadering
Uploaden gegevens voor contributieberekening
Wedstrijdkalender 2011
Programma aangepast roeien
Verhuurvoorwaarden wedstrijdmaterialen
Inventarisatielijst veiligheid online
Symposium veteranenroeien
Herinnering Wisselprijs
Onderwerpen blad Roeien

Aankondiging extra Algemene Vergadering 2010

Bestemd voor: bestuur
Ter:                informatie + opvolging

Op 13 november 2010 zal de tweede Algemene Vergadering van de KNRB plaatsvinden met als thema de invoering individueel lidmaatschap. Hiertoe stelt de Algemene Amsterdamse Studenten Roeivereniging Skøll haar sociëteit ter beschikking.

Het ontvangst is vanaf 13u. De vergadering begint om 13.30u stipt. De verenigingsbesturen ontvangen de benodigde stukken voor de vergadering via een aparte email, voor 21 oktober 2010.

Uploaden gegevens voor contributieberekening

Bestemd voor: bestuur
Ter:                informatie + opvolging

Dit jaar wordt de contributie-afdracht van de verenigingen aan de KNRB voor de eerste keer bepaald aan de hand van de registratie van de leden via leden.knrb.nl. Om de KNRB in staat te stellen u de factuur voor het afsluiten van het boekjaar te zenden, verzoeken wij de in de laatste maand van het boekjaar van uw vereniging het ledenbestand te uploaden op de site leden.knrb.nl.

[Lees verder]

Wedstrijdkalender 2011

Bestemd voor: bestuur
Ter:                informatie + opvolging

Wie in 2011 een wedstrijd wil organiseren, kan dit tot uiterlijk 30 oktober melden bij de KNRB. De conceptkalender met reeds aangemelde wedstrijden is te vinden via de volgende link: [conceptkalender].
Nadat alle reacties zijn ontvangen stelt de KNRB de concept kalender verder op.
U kunt uw aanmelding per mail opsturen aan: michiel.maas@knrb.nl.

Programma aangepast roeien

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

Sportdeelname van mensen met een handicap blijft achter ten opzichte van mensen zonder handicap. Dit blijkt uit de ‘Monitor van sportdeelname van mensen met een handicap 2008’, uitgevoerd door het W.J.H. Mulier Instituut in opdracht van Gehandicaptensport Nederland. De drempel om te gaan sporten blijkt hoog te zijn. Als gehandicapten eenmaal sporten, blijken deze drempels echter mee te vallen en sporten ze vaak gedurende een langere tijd.

De KNRB wil gehandicapten die nog steeds langs de zijlijn staan, deel laten uitmaken van een roeivereniging. Daarom wil de roeibond hen graag kennis laten maken met het roeien.

[Lees verder]

Verhuurvoorwaarden wedstrijdmaterialen

Bestemd voor: bestuur
Ter:                informatie

De Roeibond stelt materiaal ter beschikking dat nodig is voor de kamprechters die een wedstrijd begeleiden. Organiserende verenigingen van een wedstrijd kunnen megafoons, vlaggen, computers e.d. huren. Ook kunt u voor evenementen een mobiel vlot huren. Er zijn verhuurvoorwaarden van toepassing, zoals belangrijke deadlines. Zie [verhuurvoorwaarden].

Inventarisatielijst veiligheid online

Bestemd voor: bestuur
Ter:                informatie + opvolging

In de Ledenpost augustus werd de beschikbaarheid van de inventarisatielijst veiligheid vermeld. Deze lijst is opgesteld met behulp van verenigingen en besproken tijdens de Nationale Roeidag 2010. Meer informatie via www.knrb.nl/veiligheid. Via de onderstaande link kunt u de lijst invullen.

[Veiligheidslijst invullen] 

Symposium veteranenroeien

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

Ter gelegenheid van haar lustrum organiseert Rijnland op zaterdag 20 november in Wassenaar een symposium over het veteranenroeien, ofwel prestatiegericht roeien door oudere roeiers. Meer details zijn te vinden op de site http://www.roeiendvananaarh.nl/, waar men zich ook kan opgeven.

Herinnering nominatie Wisselprijs

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging

Vorige maand informeerde de lednpost u over de KNRB Wisselprijs. U kunt nog steeds nominaties doorgeven via info@knrb.nl.

[Lees verder]

Onderwerpen blad Roeien

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

  • Coverstory: Bondscoach Susannah Chayes 
  • Presentatie WK-équipe naar Nieuw-Zeeland
  • Terugblik EK 
  • Interview over sponsoring met AEGON-man Ronald van Liemt 
  • Start Paralympisch Talent Centrum
  • EN OOK: Boekpresentatie - RoeiHistorie - Vies jasje – Columns - Uit de Media - meer!

U bestelt een abonnement op het blad Roeien in de Webwinkel.