Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Jaarprogramma Senioren 2009/2010

Het doel van het jaarprogramma is het ontwikkelen van de noodzakelijke voorwaarden voor succesvolle deelname aan de Olympische Spelen in Londen 2012.

De selectie traint centraal onder leiding van de hoofdcoach en de betrokken bondscoach. De selectie kan tussentijds wijzigen wanneer de resultaten daar aanleiding toe geven. Dit gebeurt naar inzicht van de betrokken coaches.

De KNRB-selectie wordt geformeerd naar inzicht van de betrokken coaches op basis van de resultaten van de KNRB-testmomenten in december (zie hierna) en informatie uit het verleden.

Roeiers die de ambitie hebben om in de selectie van de KNRB te komen, dienen dit voor 1 december 2009 kenbaar te maken bij het secretariaat Topsport, secretariaattopsport@knrb.nl.

Programma
Testmomenten
Criteria deelname WC 1 (buiten KNRB-selectie)
Criteria deelname WC 2 en/of WC 3 (buiten KNRB-selectie)
Criteria deelname EK / WK (buiten KNRB-selectie)
Mogelijkheid tot instroom KNRB-selectie

Programma

De volgende buitenlandse trainingskampen en evenementen maken (onder voorbehoud van financiering) onderdeel uit van het programma voor het komende seizoen:

TK / wedstrijd              Datum  
Trainingskamp Avis              1–14 februari 2010  
Trainingskamp Varese              2–16 mei 2010  
WC1 Bled              26–31 mei 2010  
WC2 München              16–21 juni 2010  
WC3 Luzern               7–12 juli 2010  
WC4/EK               1–5 september 2010
 8–13 september 2010
 
Trainingskamp Nieuw-Zeeland              9–28 oktober 2010  
WK Nieuw-Zeeland              29 oktober – 8 november 2010  

Verder zal de équipe deelnemen aan de NK-klein en voor zover het programma het toelaat aan de NK-groot en de KHB.

Indien van belang voor de ontwikkeling van de roeier of ploeg zal, indien het coachteam dit noodzakelijk acht, afgeweken worden van het bovengenoemde programma.

Ploegen in olympische nummers en van het vereiste niveau worden in principe uitgezonden naar de WK in Nieuw Zeeland. In niet-olympische nummers volgt bij het vereiste niveau uitzending naar de EK in Portugal (onder voorbehoud van het definitieve programma EK).

Testmomenten

De volgende testmomenten zijn verplichte onderdelen van het programma.

N.B. Deze testmomenten zijn ook verplicht voor een ieder die buiten het programma om deel wil nemen aan Worldcups, EK of WK.

 • 12 december NKIR
 • 19 december 4x2km test bosbaan (1x in tempi 22, 24, 26, 28 of 2-, tempi 24,26,28,30)
 • 23 december 20 min test ergo (bosbaan)
 • 27 februari: 20 min test ergo (bosbaan)
 • 6 maart 2km test ergo (bosbaan)
Onderstaand staan de criteria opgesomd voor deelname aan World Cups, Europese - en Wereld Kampioenschappen 2010 voor verenigingsploegen en/of overige ploegen die geen deel uitmaken van het KNRB-programma.

Criteria deelname WC 1  (buiten KNRB-selectie)

Ploegen of roeiers die geen deel uitmaken van de KNRB-selectie en de ambitie hebben om deel te nemen aan World Cup 1 dienen dit uiterlijk 1 maart 2010 kenbaar te maken bij het secretariaat Topsport, secretariaattopsport@knrb.nl

Voor deelname aan World Cup 1 komen roeiers/ploegen in aanmerking die:

 • Deel hebben genomen aan de hierboven genoemde KNRB-testmomenten;
 • De resultaten tijdens deze test moeten succesvolle deelname tijdens WC1 aannemelijk maken. Dit ter beoordeling aan coachteam;
 • Voorts dient men tijdens het NK-klein aannemelijk hebben gemaakt dat een reële kans bestaat op het behalen van een medaille (niet-olympische nummers) of een finaleplaats (olympische nummers) tijdens World Cup 1. Dit ter beoordeling van het coachteam en de Technisch Directeur die bij hun beslissing onder andere in overweging nemen:
  - tijd en klassering;
  - de omstandigheden waaronder de prestatie is geleverd;
  - geroeide tijd in vergelijking met topploegen (voor zover aanwezig).

Daarnaast dient de roeier/ploeg tijdens het NK-klein in ieder geval de snelste Nederlandse ploeg te zijn in het nummer waarvoor de roeier/ploeg in aanmerking wil komen voor deelname aan de World Cup.

Indien de roeier/ploeg voldoet aan bovengenoemde criteria zal toestemming worden verleend tot deelname. Dit betekent dat de kosten en organisatie voor deelname ten laste komen van de roeier/ploeg.

Criteria deelname WC 2 en/of WC 3 (buiten KNRB-selectie)

Op basis van de resultaten van Wold Cup 1 kan toestemming voor deelname aan World Cup 2 te München en/of World Cup 3 te Luzern worden verleend. Toestemming voor deelname aan WC2 en/of WC 3 wordt verleend bij het behalen van een medaille (niet-olympische nummers) of een finaleplaats (olympische nummer) tijdens WC1.  

Indien de roeier/ploeg voldoet aan de gestelde criteria, dan zal toestemming verleend worden tot deelname. Dit betekent dat de kosten en organisatie voor deelname ten laste komen van de roeier/ploeg.

Criteria deelname EK en WK (buiten KNRB-selctie)

Voor deelname aan het EK dan wel WK geldt dat de roeier/ploeg met behaalde resultaten tijdens WC1 en WC 3 (nadruk ligt op prestatie tijdens WC3) heeft aangetoond dat een reële kans bestaat op het halen van een gouden medaille tijdens het EK in een niet-olympisch nummer, of een klassering bij de beste 3 in een olympisch nummer tijdens WK.

Indien de roeier/ploeg voldoet aan de gestelde criteria, dan zal de roeier/ploeg worden uitgezonden naar het EK dan wel WK.

Mogelijkheid tot instroom KNRB-selectie

Wanneer een roeier/ploeg op enig moment niet voldoet aan bovengenoemde eisen kan een roeier of (deel van) een ploeg alsnog worden uitgenodigd voor de nationale selectie, mits het coachteam daar aanleiding toe ziet.