Visual

Willem-Alexander Baan Topsport Academy

Sinds enige tijd is de ‘Willem-Alexander Baan Topsport Academy’ (Academy) actief. Wij merken als KNRB dat er enige verwarring is over de taak van dit bedrijf en de rol van de trekkers hiervan, Thomas Notermans en Ronald Florijn.

In de omgeving van Rotterdam is door een geweldige inspanning van lokaal initiatief en steun van de betrokken overheden de Willem-Alexander Baan ontstaan. Dit is een ‘state-of-the-art’ roei- en sportcomplex, vrijwel uniek in de wereld, waar de roeisport nationaal en internationaal zijn voordeel mee doet.

Op dit complex is een aantal bedrijven gevestigd, waaronder de Academy. Thomas Notermans en Ronald Florijn managen dit bedrijf parttime, in de tijd die zij niet aan hun overige taken besteden. Hun doel is het om bedrijven, non-profit organisaties, sportbonden, sportverenigingen, en dergelijke (nationaal en internationaal) voor de faciliteiten van de Willem-Alexander Baan te interesseren en het aanbod en de logistiek rond de wensen van deze gebruikers te organiseren.

Omdat Ronald Florijn ook als talentcoach in dienst is van de KNRB hechten wij er aan duidelijk te maken dat de Academy geen KNRB-activiteit is. Werving voor evenementen op de Willem-Alexander Baan en deelname hieraan staat dan ook volledig los van de rol die Ronald als talentcoach uitoefent. Het al dan niet deelnemen aan activiteiten van de Academy zal dan ook nooit gevolgen hebben voor selecties, uitzendingen en dergelijke van talenten die onderweg zijn naar de top.

Voor zover de KNRB zelf evenementen of trainingsdagen op de Willem-Alexander Baan organiseert, maakt de KNRB daar transparante afspraken met de Stichting Willem-Alexander Baan over. De KNRB voorkomt zo belangenverstrengeling en blijft transparantie over haar kosten en bestedingen op de Willem-Alexander Baan gewaarborgd.

Namens het bestuur van de KNRB

 

Sponsoren en partners KNRB