Visual

Aangepast watersporten met gezamenlijke stand op de Hiswa

Vijf watersportorganisaties hebben de handen ineen geslagen om een grotere bekendheid te geven aan watersporten door mensen met een beperking. Veel mensen met een beperking weten niet  dat zij ook aan meerdere watersporten  mee kunnen doen. Het gaat om zeilen, in kleine en grotere boten, roeien, kanoën en windsurfen.

Dankzij het brede aanbod is er voor een ieder met een beperking een interessante  en uitdagende watersport te vinden. Voor aangepast roeien en kanovaren bieden verenigingen, aangesloten bij de roeibond en de kanobond faciliteiten. Sail Wise biedt aangepaste watersportvakanties aan, mensen met een fysieke beperking kunnen bij Sailability leren zeilen en daarna eventueel overstappen op wedstrijdzeilen bij de Hansa Klasse, sporters met een verstandelijke beperking kunnen terecht bij Unified Sailing.

Een gezamenlijke stand op de Hiswa is de aftrap voor een betere  samenwerking tussen de verschillende bonden en organisaties onder de noemer Aangepast watersporten. Om een en ander te bekrachtigen werd gisteren op de Hiswa door de samenwerkende organisaties een intentieverklaring getekend.

Intentieverklaring aangepast watersporten
Het is de intentie van de vijf watersportorganisaties – roeibond, KNWV, Sail Wise, Unified Sailing en Stichting Sailability – om gezamenlijk het aangepast watersporten te promoten bij verenigingen die bij hen aangesloten zijn  en bij mensen met een beperking. Het uiteindelijke doel is om aangepast watersporten volledig te integreren met de reguliere watersporten.

De samenwerking richt zich op een bundeling van krachten door uitwisseling van ervaringen, kennismakingsdagen en onderling verwijzen bij nuttige contacten. Zo denken de initiatiefnemers aan een dag waarop meerdere watersporten zich presenteren op één locatie en aan een open dag aangepast watersporten bij alle betrokken verenigingen.

 

Sponsoren en partners KNRB