Visual

In memoriam: Kees Meeuwisse

Heden ontvingen wij het droevige bericht, dat op 10 december 2017 is overleden

                                                               Kees Meeuwisse

Velen die actief zijn in de roeisport zullen aan hem een levendige herinnering hebben.

Kees is van jongs af aan in de roeigemeenschap opgegroeid. Het was zijn vader die rond 1925 begon met een transportbedrijf. En dat bedrijf begon al heel vroeg met het transporteren van roeiboten naar roeiwedstrijden.

Kees, geboren op 15 februari 1930, groeide als het ware in en met dit bedrijf op. Aanvankelijk werden vooral de boten van de in Zuid-Holland gevestigde roeiverenigingen, onder andere De Laak , naar de locaties van roeiwedstrijden getransporteerd. Maar het werkterrein van het familiebedrijf breidde zich al snel uit tot heel Nederland. In de reeks van vele jaren dat Kees verantwoordelijk was voor die transporten heeft dat een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Er waren in die tijd nog heel veel, wel officiële, roeiwedstrijden op regionale banen. Dus de met name door Kees gevaren schepen, de ‘Cornelis’, ‘Havik’ en ‘Jacoba Alida’ kon je overal in Nederland aan treffen. Waar roeiwedstrijden zijn, is natuurlijk water. En botenvervoer over de weg was er nog niet of nauwelijks. Zijn schepen vervoerden roeiboten naar onder andere De Hoop, de locatie waar de wedstrijden van ‘De Zaanse’ werden georganiseerd, het zo beroemde ‘Weitje’ van Hollandia in Alphen aan de Rijn, het Amsterdam Rijnkanaal voor de Varsity, de roeibaan in Tilburg en natuurlijk De Bosbaan.

Niet alleen voor de ‘wedstrijdroeierij’ verzorgde Kees, vaak bijgestaan door zijn broers, het botentransport. Ook het vervoer van de boten, voornamelijk wherry’s, voor toertochten, maakte deel uit van zijn activiteiten. Bij die gelegenheid werden overigens niet alleen de boten vervoerd, maar verbleven de deelnemers van de toertochten ook aan boord. Speciaal voor dat doel waren in het schip douches gerealiseerd. Niet alleen tochten in Nederland werden aangedaan, maar ook de deelnemers aan internationale roeitochten naar onder andere Frankrijk en Duitsland werden op deze manier bediend. Het spreekt voor zich, dat daardoor tussen Kees, op deze tochten vaak bijgestaan door zijn broer Koos, en de deelnemers die aan deze roeiactiviteiten deelnamen een hechte band is ontstaan.

Dat de sfeer in de roeiwereld Kees wel beviel, wordt wellicht het beste onderschreven door het feit, dat hij, van oorsprong een fanatieke schaatser, op latere leeftijd zelf is gaan roeien bij DDS. Dat was op een leeftijd, dat hij de ‘veteranenstatus’ had. In zijn enthousiasme nam hij zijn kinderen mee. Daarmee was hij een van de grondleggers van een ware ‘roeidynastie’.

Kees heeft natuurlijk meegemaakt, dat ook het botenvervoer over de weg zijn intrede deed. En ook zijn bedrijf is zich daar op gaan toeleggen. Maar de passie van Kees bleef toch liggen bij het vervoer per schip. De familie van Kees benadrukt dat hij altijd heel erg veel plezier heeft beleefd aan de rol die hij in de roeiwereld heeft gespeeld en de contacten die hij daaraan over heeft gehouden. Gezond en helder tot het allerlaatste moment, zelfs op de laatste ochtend van zijn leven nog informerend naar de prestaties van zijn zoon Pieter op de indoorkampioenschappen, is hij van ons heen gegaan.

Met Kees moet de Nederlandse roeigemeenschap afscheid nemen van een markant en toegewijd lid. De KNRB condoleert zijn weduwe en de leden van de familie Meeuwisse met dit grote verlies.

De Eucharistieviering ten gevolge van het overlijden van Kees wordt gehouden op vrijdag 15 december om 14.30 uur in de Sint Martinuskerk, Oosteinde 56 te Voorburg, waarna tot 17.15 uur de gelegenheid is tot condoleren in het Atrium van de kerk. Aansluitend vindt in besloten familiekring de crematie plaats.

De familie laat weten in plaats van bloemen, graag een gift te zien aan ‘Kika’, daarvoor staat de collectebus bij het condoleanceregister in de kerk.

Het condoleanceadres is: Trekvlietplein 5, 2516 AC Den Haag.

Namens het bestuur,
Jan Willem Landman