Visual

vacature fairnesscommissieleden (vrijwillig)

De juiste winnaar aanwijzen, dat is het doel van elke roeiwedstrijd. Om dat te bevorderen, is voor elke nationale 2km wedstrijd vanaf het seizoen 2016 een fairnessprotocol van kracht dat een duidelijk kader geeft voor de maatregelen die genomen moeten worden om de wedstrijden eerlijk te houden – ook als de weersomstandigheden even tegen zitten.

Om uitvoering te geven aan de fairnessprotocollen stellen wedstrijden een fairnesscommissie aan. Deze commissie houdt de weersomstandigheden in de gaten, zowel via het weerbericht als buiten, en beoordeeld de effecten van het weer op de roeiers. Voor deze nieuwe functie zijn we op zoek naar vrijwilligers.

Wat doe je?
Je vormt een commissie van ongeveer drie personen die de hele dag de omstandigheden in de gaten houdt en advies uitbrengt aan de wedstrijdorganisatie. Je zult met name buiten bezig zijn, waarbij je in onderling overleg momenten kiest om de ervaringen uit te wisselen en te komen met een concreet advies.

Hoeveel tijd kost het?
We verwachten dat je tenminste op twee nationale 2 km wedstrijden een dag aanwezig bent, meer is zeker mogelijk! Daarnaast kost het voorbereiding middels enkele vergaderingen in de avond (via Skype) en inlezen in de eerdere publicaties.

Kan ik het combineren met coachen
Onpartijdigheid is belangrijk. Op dezelfde dag een ploeg begeleiden en zitting hebben in de fairnesscommissie is dus niet ideaal, maar ook niet uitgesloten. Per slot van rekening heeft elke roeier zijn eigen vereniging en bestaande contacten. We verwachten dat de fairnesscommissie hier professioneel mee omgaat en dat de verschillende leden elkaar hierop aanspreken.

Welke ervaring heb je nodig?
Affiniteit met de roeisport is een must. Een goede fairnesscommissie bevat de volgende competenties:
– aantoonbare ervaring met het coachen van wedstrijdroeiers
– recente (minder dan 5 jaar oude) betrokkenheid bij nationale 2 km wedstrijden
– gevoel voor vrijwilligersorgansaties

Bovenstaande punten hoeven niet noodzakelijkerwijs in één persoon verenigd te worden.

Interesse?
Mail voor 27 maart naar wedstrijdzaken@knrb.nl met een motivatie en indien mogelijk ‘roei’-cv.

Coverfoto: Ellen de Monchy