Visual

KNRB contributie 2019

 

2019
Voor het verenigingsjaar 2019 bedraagt de contributie:
• voor senioren: € 37,45
• voor junioren: € 21,04

De contributie per 2019 is met 1,5% verhoogd op basis van art 27, 2e lid van het huishoudelijk reglement van de KNRB. De stijging van 1,5% betreft de stijging van het prijsindexcijfer voor consumenten (CBS). Zoals vastgelegd in art 27, 2e lid van het huishoudelijk reglement van de KNRB is deze verhoging beperkt tot de inflatie. Ook op de minimale bijdrage van begunstigers wordt de stijging van 1,5% toegepast. Bovengenoemde bedragen zijn exclusief de bijdrage per lid aan NOC*NSF.

2018
Voor het verenigingsjaar 2018 bedraagt de contributie:
• voor senioren: € 36,90
• voor junioren: € 20,73

De contributie per 2018 is met 1,7% verhoogd op basis van art 27, 2e lid van het huishoudelijk reglement van de KNRB. De stijging van 1,7% betreft de stijging van het prijsindexcijfer voor consumenten (CBS). Zoals vastgelegd in art 27, 2e lid van het huishoudelijk reglement van de KNRB is deze verhoging beperkt tot de inflatie. Ook op de minimale bijdrage van begunstigers wordt de stijging van 1,7% toegepast. Bovengenoemde bedragen zijn exclusief de bijdrage per lid aan NOC*NSF.