roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Kennisplein Beleid & organisatieDuurzaamheid

Resultaten duurzaamheidonderzoek

De KNRB, het Watersportverbond en Markteffect hebben de handen ineengeslagen om duurzaamheid van roei-en watersportverenigingen in kaart te brengen. Wat drijft bestuursleden om wel, of juist niet in duurzaamheid te investeren? En in welke mate zijn ze hier al mee aan de slag en/of nog van plan?

De KNRB en het Watersportverbond hebben de behoefte om, als onderdeel van Missie H2, de accommodaties van verenigingen te verduurzamen. Missie H2 is een initiatief om gezamenlijk te werken aan een duurzame toekomst voor de watersport in Nederland. 

Het onderzoek

140 bestuurders van roei- en watersportverenigingen zijn ondervraagd, waarvan 56% aangesloten bij het Watersportverbond en 44% bij de KNRB. De bestuurders kwamen uit alle regio’s van Nederland. 

Conclusie
Bestuurders vinden duurzaamheid belangrijk. De meerderheid van de bestuurders heeft verduurzamingsmaatregelen toegepast en is dit ook het komende jaar van plan. De grootste motivatie voor het verduurzamen is kostenbesparing. 

Duurzaamheid niet altijd de prioriteit
Negen op de tien bestuurders vinden duurzaamheid (zeer) belangrijk, dit leidt echter niet altijd tot prioriteit voor het thema.

 • 89% van de bestuurders vindt duurzaamheid (zeer) belangrijk voor de vereniging;
 • 34% van hen vindt duurzaamheid één van de vijf belangrijkste thema’s voor de vereniging;
 • Bestuurders vinden duurzaamheid belangrijk vanwege de bijdrage aan het milieu, kostenbesparing en vraag vanuit leden;
 • Driekwart van de bestuurders geeft aan dat duurzaamheid belegd in binnen de vereniging.

LED-verlichting en lager zetten van de verwarming
Het merendeel van de bestuurders past verduurzamingsmaatregelen toe. Dit betreft vooral LED-verlichting en het lager zetten van de verwarming. 

 • Met name bestuurders die geen accommodatie-eigenaar zijn of duurzaamheid geen prioriteit geven, hebben niets verduurzaamd;
 • Bestuurders verduurzamen vanwege kostenbesparing en verduurzamen niet omdat ze geen accommodatie-eigenaar zijn;
 • Het merendeel van de bestuurders bekostigt verduurzamingsmaatregelen uit de algemene reserves. 

Meest genoemde plannen: zonnepanelen
Twee derde van de bestuurders heeft verduurzamingsplannen voor het komende jaar, zonnepanelen worden daarbij het meest benoemd. 

 • Naast zonnepanelen staan een hybride / volledige warmtepomp en dakisolatie ook hoog op het lijstje.
 • Met name bestuurders die nog niets hebben verduurzaamd, geen eigenaar zijn van de accommodatie of een kleine vereniging besturen, zijn niets van plan;

Behoefte aan ondersteuning
De helft van alle bestuurders heeft behoefte aan ondersteuning bij het (verder) verduurzamen van de sportaccommodatie.

 • De meeste bestuurders willen ondersteuning bij het bepalen van de geschikte verduurzamingsmogelijkheden.
 • Andere vormen van ondersteuningen hebben vooral betrekking op financiering: van het aanvragen van subsities tot het aangaan van sponsordeals rondom verduurzaming.

Op basis van deze resultaten heeft Missie H2 en haar partner Remeha, speciaal voor de KNRB en het Watersportverbond, een plan ontwikkeld waarmee doelgerichte ondersteuning wordt geboden aan verenigingen die het komende jaar stappen willen zetten naar een duurzamere verenigingsaccommodatie. Heb jij met jouw vereniging voor 2024 plannen om te verduurzamen? En kunnen jullie daar hulp bij gebruiken?