roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Kennisplein

Sponsoractieplan

1.   Zelfonderzoek
Bepaal je eigen financiële draagkracht en positie op langere termijn, onderbouwd met actueel cijfermateriaal; inventariseer de sterke maar ook de zwakke punten van de organisatie (op welk niveau speelt de club, welke ambities heb je, welke rol speel je in de buurt, is er belangstelling voor de club van lokale media etc.); breng in kaart wat je te bieden hebt. Wees hierin creatief.

2.   Selectie van sponsors
Ga na of er hoge mate van affiniteit is over en weer. Het product of dienst van de sponsor moet aansluiten bij de tak van sport; de sponsoring moet een toegevoegde waarde hebben voor beide partijen; let op conflict of interest. Selecteer niet twee partijen uit dezelfde branche.

3.   Contact met de sponsor
Stel één of twee personen aan die de sponsormarkt bewerken, die vaste contactpersonen zijn voor de sponsor; stuur eerst een bescheiden briefje aan de potentiële sponsor (geen ellenlange opsommingen) en laat dat volgen door een telefoongesprek waarin een afspraak wordt gemaakt;
bevestig na de afspraak schriftelijk wat is doorgesproken en stuur dan een uitgebreid aanbod mee.

4.   Sponsorcontract
Als er overeenstemming is, moet een contract worden opgesteld; vermeld hierin in ieder geval: de namen van de twee contractpartners, de hoogte van het bedrag of de te leveren producten en/of diensten door de sponsor, de tegenprestatie van de club, de duur van de overeenkomst, de ontbindende factoren en de contractdatum.

Uit: SPORT Bestuur & Management