roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Kennisplein Bestuur en organisatieFinanciën

Subsidieregeling accomodaties

In de Staatscourant van 20 juli 2018 is aangekondigd dat het Ministerie van VWS met ingang van 2019 jaarlijks een subsidiebudget beschikbaar stelt van 87 miljoen euro voor sportorganisaties. Ze komen voor een subsidie in aanmerking op het moment dat zij gaan investeren in de accommodatie of werkzaamheden laten verrichten ten behoud van de accommodatie. Zowel sportverenigingen, sportstichtingen als BV’s zonder winstoogmerk kunnen een beroep doen op deze subsidie.

In de loop van 2018 wordt meer bekend over de subsidieregeling, het indienen van een aanvraag en andere aanvullende informatie.

Kijk hier voor meer informatie en het aanvragen van de BOSA-subsidie.

Regeling Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties