roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Kennisplein Beleid & organisatieVrijwilligers

Veilig sportklimaat

Een veilige (roei)vereniging is het visitekaartje voor nieuwe leden. In de roeisport vinden we een veilig sportklimaat voor iedereen belangrijk. We hebben hiervoor gedragsregels opgesteld die we met elkaar hebben vastgesteld in de Algemene Vergadering.

Vertrouwenscontactpersoon KNRB

In de roeisport vinden we een veilig sportklimaat voor iedereen belangrijk. NOC*NSF heeft Centrum Veilig Sport Nederland ingericht. De KNRB eigen vertrouwenscontactpersonen. Meer informatie over de vertrouwenscontactpersonen en hun werkzaamheden vind je hier.

Daarnaast adviseert de KNRB alle verenigingen om onderstaande maatregelen te nemen:

Vrijwilligersverklaring

Verenigingen kunnen vrijwilligers vragen een verklaring te ondertekenen wanneer zij geen lid zijn van de vereniging. Hij/zij onderwerpt zich vrijwillig aan de statuten, reglementen en besluiten van de KNRB. Bij de downloads is een voorbeeld van een vrijwilligersverklaring te vinden.

Verklaring Omtrent Gedrag

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het voor het doen van een bepaalde taak of functie in de samenleving.

Per 1 november 2018 is de nieuwe regeling betreft de VOG voor vrijwilligers ingegaan. Niet meer alleen vrijwilligers die werken met jeugd, maar elke vrijwilliger die met mensen in een afhankelijkheidssituatie werkt kan nu een gratis VOG aanvragen. Hieronder vallen bijvoorbeeld vrijwilligers die werken met (top)sporters en met mensen met een visuele en/of lichamelijke beperking. Het doel van de nieuwe regeling is het voorkomen van verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag door vrijwilligers.

Een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de vereniging kunnen uitoefenen.

Je kunt de gratis Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen via www.gratisvog.nl.

Beroepscode

De Beroepscode is het resultaat van een systematische bezinning op de normen en waarden van het handelen van trainers/coaches en is opgesteld in nauwe samenspraak met trainers/coaches uit verschillende takken van sport. De Beroepscode geeft gedragsregels en aanbevelingen waar trainers/coaches zich in hun dagelijks werk aan dienen te houden.

Download de beroepscode onderaan deze pagina

Downloads

Downloaden Model Vrijwilligersverklaring .docx - 71 KB
Downloaden Gedragsregels SI .pdf - 133 KB
Downloaden Beroepscode Coach NL .pdf - 574 KB