Visual

Accommodatie: warmte-terugwin-ventilatiesysteem Njord

Door een slechte ventilatie, ontstond er een groot vochtprobleem in het gehele gebouw. Dit kwam het historische pand van Njord niet ten goede. Ook zorgde dit voor een klamme en benauwde omgeving. Tevens miste er een goede toevoer van verse lucht. Met name in het krachthonk was het dit een probleem, omdat er op die manier ook vaak toevoer van verse zuurstof miste. Ook in de zaal kon het tijdens borrels en feesten naar tropische temperaturen stijgen, en miste er een goede toevoer van verse lucht.

Actie
Er is gekeken naar een oplossing voor dit ventilatieprobleem bij verschillende bedrijven. Er zijn daarnaast ook veel offertes aangevraagd van verschillende ventilatiesystemen.

Resultaat
Uiteindelijk is er gekozen voor een duurzaam warmte-terugwinsysteem. Dit ventilatiesysteem zorgt niet alleen voor het afzuigen van de vochtige lucht, maar voert ook meer zuurstof aan. De warmte uit de afgevoerde lucht wordt opgevangen en vervolgens hergebruikt om de verse lucht te verwarmen. Hierdoor besparen we weer energie. Het systeem wordt voor alle ruimtes in het gebouw gebruikt, namelijk het krachthonk, de kleedkamers, de zaal en de bestuurskamer.

Tip
De vereniging dient voor deze installatie op het dak een vergunning aan te vragen bij de gemeente. Wees op tijd met het aanvragen van een dergelijke vergunning, aangezien het een lange tijd kan duren voordat deze verleend wordt.

KSRV Njord – Leiden
aantal leden: 800
http://njord.nl/

augustus 2017