Visual

Vrijwilligers - RV De Hertog

Verplichte vrijwilligerstaken

Veel (roei)verenigingen kampen met een te kort aan vrijwilligers. Hoe zorg je ervoor dat de vereniging blijft draaien en dat de taken verdeeld worden onder zoveel mogelijk leden. Roeiverenging De Hertog uit ’s-Hertogenbosch verplicht alle leden minimaal 15 uur aan vrijwilligerstaken te verrichten.

Roeivereniging De Hertog draait uitsluitend op vrijwilligers. Zoals bij veel verenigingen werd het werk gedaan door een klein aantal vrijwilligers. Een ruwe schatting wees uit dat zo’n 20% van de leden ongeveer 80% van al het verenigingswerk op zich nam. Een groot aantal vrijwilligers besteedde vijf à tien uur per week aan de vereniging, sommigen nog meer.

Oplossing

Het uitgangspunt van de vereniging is dat ieder lid (ook de jeugdleden) een zekere bijdrage levert. Daarom is in 2006 het takenbeleid ingevoerd. Het beleid verplicht alle leden minimaal 15 uur aan vrijwilligerstaken voor de vereniging te verrichten. Een keer per jaar mag men drie taakvoorkeuren kiezen uit een digitale lijst. Het bestuur verdeelt de taken vervolgens een keer per jaar waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de taakvoorkeur. Het takenbeleid is dus niet vrijblijvend. Leden kunnen de taak afkopen, maar daar maakt slechts een enkeling gebruik van.

Resultaat

Sinds de invoering van het takenbeleid heeft De Hertog geen gebrek aan vrijwilligers en draait de vereniging heel goed omdat de betrokkenheid van de leden bij de vereniging groter is geworden.

We hadden verwacht dat het verplichten van vrijwilligerswerk ons leden zou gaan kosten. Maar niets is minder waar, slechts heel zelden zegt iemand het lidmaatschap op vanwege het takenbeleid. Veel leden hadden zich gewoon niet gerealiseerd dat er zoveel werk te doen is op de vereniging en dat iedereen nodig is om de boel goed te laten draaien. Wat we nu terug horen is dat de meeste leden het juist leuk vinden zich in te zetten. Slechts een enkeling koopt zijn of haar taak af voor de helft van de contributie. Ook houden we natuurlijk altijd wel enkele urensprokkelaars over die de kantjes ervan af lopen. Voor hen hanteren we actief aan het eind van het jaar een boetesysteem bij het niet voldoen aan het aantal van 15 taakuren per jaar. Ook dat levert slechts zelden strubbelingen op en zo kunnen we onze slogan ‘Samen presteren in een fijne sfeer,’ al met al heel goed op dagelijkse basis handhaven.” aldus Marlein van Rooij, secretaris RV De Hertog.

Tips

Verenigingsinformatie

Vereniging: RV De Hertog
Plaats: ‘s-Hertogenbosch
Aantal leden: ruim 400
Website: www.rvdehertog.nl
Voor meer informatie: secretaris@rvdehertog.nl