Visual

Bewijzen roeivaardigheid - Dordtsche

Roeivaardigheid… en dan de theorie! Hoe beoordeel je de kennis van de roeier?

Uitleg probleem
Kennis en vaardigheid op het gebied van roeien zijn bij het roeien bij ‘De Dordtsche’ van groot belang. Er wordt immers geroeid op stromend water en op druk-bevaren rivieren. In de opleiding van onze roeiers zijn onderdelen als roei- en stuurtechniek, veiligheid, kennis van materiaal en vaarregels altijd een belangrijk punt van aandacht.

Het uniform toetsen van kennis en vaardigheden bij het ‘afroeien’ is lastig. Roei-omstandigheden, beoordelaars en de spanning maken het uniform beoordelen nauwelijks mogelijk.

De praktijkproeve (vaarproeve) werd beoordeeld aan de hand van een globaal overzicht met veel ruimte voor persoonlijke inbreng van beoordelaars. Het mondelinge ‘toetsen’ van kennis, vooral het niveau waarop, was sterk afhankelijk van de beoordelaar. In onze vereniging bleek behoefte aan uniformiteit.

Wat gedaan?

  1. Belangrijke wetenswaardigheden, kennis en eisen rond veiligheid, techniek en materiaal zijn opnieuw beschreven in een nieuw Roeiboek: http://www.kdrzv.nl/blog/wp-content/uploads/2014/04/roeiboek_kdrzv.pdf
  2. Aan de hand van dit Roeiboek zijn de afroei-eisen opnieuw nauwkeurig geformuleerd. Instructeurs, roeileerlingen en beoordelaars weten hierdoor precies wat er van een roeier verwacht wordt. Voor het afroeien zijn checklists per roeivaardigheid gemaakt. De vaardigheden van de roeiers worden aan de hand van deze lijsten beoordeeld.
  3. Er zijn instrumenten ontwikkeld om de kennis meer uniform te beoordelen.


Oplossing/resultaat

  1. De praktijkproeve wordt aan de hand van de ontwikkelde checklists uitgevoerd.
  2. Voor de theorie achter het roeien, zijn er tien sets van tien gesloten vragen (en antwoorden) geformuleerd rond de thema’s Veiligheid, Omgaan met roeimateriaal en Roeiwater & Vaarregels. Hiermee is het mogelijk voor leerlingen om vooraf hun kennis uit instructie en Roeiboek te testen.
  3. Alle vragen en antwoorden zijn in sets van tien op A4 afgedrukt en geplastificeerd beschikbaar op de roeilocatie. Verder zijn de vragen beschikbaar via de site: http://www.kdrzv.nl/roei-instructie/
  4. In theorie wordt getoetst voorafgaand aan de praktijkproeve in een skiff (S3/S5) of voorafgaand aan het stuurexamen Sturen 1. Om te zorgen dat er telkens op eenzelfde manier wordt getoetst, zijn de toetsvragen (honderd in totaal) afzonderlijk geplastificeerd. Deze zijn random in twee porties van vijftig vragen verdeeld en middels een perforatie aan twee oude dollen bevestigd.
  5. De leerling kiest een set, de beoordelaar draait random tien vragenkaartjes uit de set. Deze vragen worden aan de leerling gesteld. Theorie is voldoende wanneer acht van de tien goed zijn beantwoord.
  6. De toets is dus een streekproef. Het effect van deze sets ‘dollen’ is echter dat de leerling zichzelf al ver van te voren kan overhoren. Overigens gebeurt dit ook door al ervaren leden die elkaar min of meer aan de hand van deze ‘dollen’ uitdagen hun kennis te tonen.


Tips voor andere verenigingen

– Stem het te maken materiaal af op de omstandigheden en gewoonten van de eigen vereniging.
– Zorg voor draagvlak door zoveel mogelijk leden of commissies bij de ontwikkeling te betrekken.
– Zorg voor duidelijk materiaal.
– Evalueer het materiaal na een periode van gebruik. Er zijn immers altijd verbeteringen mogelijk

K.D.R. & Z.V.
Postbus 517
3300 AM  DORDRECHT
e-mail: secretariaat@kdrzv.nl