Visual

Crowdfunding - R&ZV Daventria

Daventria

Crowdfunding onder de leden ten behoeve van de verbouwing van het Botenhuis

Voor de uitbreiding en verbouwing van het botenhuis in 2014, had Daventria nog € 300.000 nodig (ongeveer 1/3 van het totaalbedrag). Een lening van de bank behoorde tot de mogelijkheden, maar wellicht waren er voldoende leden die geld zouden willen schenken of lenen aan de vereniging voor de uitbreiding en verbouwing.

Oplossing

Het initiatief voor een crowdfundingsactie kwam mede door vooraanstaande leden uit alle geledingen van de vereniging. Tijdens een ALV begin 2014 is dit besproken, zijn de verschillende mogelijkheden uitgelegd (zie bijgevoegde flyer) en zijn de leden akkoord gegaan om deze crowdfunding in gang te zetten. Het was geen actie vanuit het bestuur.

Resultaat

Binnen twee maanden was het gehele bedrag in de vorm van giften en leningen toegezegd en hoefde Daventria niet bij de bank te lenen. Het voordeel hiervan is dat de vereniging niet afhankelijk is van ‘verplichtende’ afspraken met een bank.

Daarnaast zijn de bouwkosten gedrukt door zelfwerkzaamheid: uitruimen botenhuis; verven van de Salon, gangen, kleedruimtes, et cetera; bouwen van de stellingen en het verven daarvan en het inruimen van botenhuis. Een zeer groot deel van de leden heeft tenminste een dag meegewerkt.

“Het bestuur vond het hartverwarmend dat een aantal leden een crowdfundingsactie heeft voorgesteld. Uiteindelijk heeft zo’n 75% van de leden de vereniging (financieel) geholpen bij de realisatie van ons nieuwe botenhuis en daar zijn we bijzonder trots op. We hadden al een warme vereniging, maar de banden zijn nog verder verstevigd.” aldus Yvonne Wolf, secretaris Daventria.

Tips

  • Transparantie van het proces en waaraan het geld besteed wordt is essentieel. Het moet echt nodig zijn aan het einde van het besluittraject. Daarnaast is betrokkenheid van leden heel belangrijk, en uiteindelijk de waardering van het bestuur voor de inzet van deze leden.
  • Na afloop is een boekje van de verbouwingsperiode gemaakt en uitgegeven.
  • Maak gebruik van de fiscale mogelijkheden van de jubileumschenking.
  • Laat eigen leden met financiële expertise of een externe expert meedenken en advies geven vooraf en tijdens de crowdfunding.
  • Help leden met voorbeeldbedragen – dat geeft houvast.
  • Organiseer een spreekuur voor mensen met ‘fiscale’ en andere vragen.
  • Waardeer grote én kleine bedragen.
  • Tevens heeft het bestuur voor de ruim veertig leden, die meer dan drie dagen hebben meegewerkt aan deze werkzaamheden, een driegangendiner in de vernieuwde Salon verzorgd.

Verenigingsinformatie

Vereniging: R&ZV Daventria
Plaats: Deventer
Aantal leden: 400
Website: www.daventria.com
Voor meer informatie: secretaris@daventria.com