Visual

Instructie - Hemus jeugdcoaching

Een alternatieve aanpak die (1) coaches ontlast en daardoor langer behoudt, waardoor (2) ook een steeds grotere groep jeugdroeiers kan worden opgevangen.

Uitdaging
Hemus had tot 2014 steeds een wachtlijst met jeugdroeiers die nog niet konden worden geplaatst. De capaciteit om jeugdroeiers op te leiden was beperkt tot max 15-20 jeugdroeiers, niet alleen wat betreft boten maar vooral ook het aanbod van coaches. Er kwam een verhuizing aan naar een grotere roeilocatie, met meer ruimte voor boten, maar hoe vind en behoud je de benodigde coaches?

‘Niets mooiers dan een volle Eem en een lege loods op zaterdagochtend’

Oplossing
Er is een structuur ontwikkeld die lijkt op het systeem dat op de middelbare scholen wordt gehanteerd met lesgeven: docenten zitten in een lokaal en de leerlingen komen in groepen voorbij.

Bij Hemus houdt dat in dat we vier groepen coaches hebben, die ieder op een ander niveau lesgeven:

  • Beginnersinstructie: instroom eind augustus en eind maart.
  • Doorstroom: zodra een nieuwe groep roeiers begint, gaat de ‘oude’ groep vanuit de beginnersinstructie naar een vervolgopleiding die zich meer richt op roeien als ploeg en/of in glad materiaal (afhankelijk van het weer en watertemperatuur). Deze groep wordt begeleid door een andere groep coaches die het leuk vindt roeiers van dat niveau te begeleiden.
  • Competitie/Middengroep: na opnieuw 6 maanden wordt bekeken welke roeiers voldoende niveau en ambitie hebben om ook juniorenwedstrijden te roeien. Dit kunnen ROW’s zijn, of regionale juniorenwedstrijden, maar bijv. ook de H4K of de jeugdhead in maart. Deze groep wordt begeleid door coaches die zelf wedstrijdervaring hebben en het leuk vinden dat over te brengen aan jeugdroeiers, zonder daar meerdere dagen per week mee bezig te hoeven zijn.
  • Wedstrijdgroep: hierin zitten roeiers die voldoende talent hebben én de ambitie om daar helemaal voor te gaan, door 5x of meer per week te trainen. Deze groep wordt begeleid door ervaren wedstrijdcoaches en richt zich op de nationale 2km wedstrijden.

Conclusie: de coaches geven les op het niveau dat ze zelf interessant vinden, de jeugdroeiers stromen iedere 6 maanden door naar een volgende groep. Ze roeien uiteindelijk tot hun 18e in de Midden/Competitie/ Wedstrijdgroep, afhankelijk van talent en ambitie.

  • De eerstgenoemde 3 groepen trainen op zaterdagochtend vanaf 11.15/11.30 uur. Dat stelt hun coaches in staat om zelf van 09.00 tot 11.00 uur te roeien en nog koffie te drinken, voordat ze zelf gaan coachen. De competitiegroep traint daarnaast ook op zondagmiddag en dinsdagavond, dat wordt georganiseerd door 2 tot 3 andere coaches die dat willen doen op die dagen.
  • De coaches zijn ingedeeld in groepen, iedere groep bestaat momenteel uit circa 6 coaches waarvan er één de coördinatie van de coaches doet. De coaches hoeven namelijk niet iedere week te coachen, het streven is dat er iedere week minimaal 3 coaches per groep zijn. Onderling kunnen de coaches dus uitmaken wie er welke zaterdagochtend is. Coaches kunnen dus gerust één of meerdere keren wegblijven en hun collega’s laten coachen. Daardoor wordt de ‘verplichting’ aanzienlijk minder, zowel in praktijk als gevoelsmatig. Als een groep te weinig coaches heeft dan kan een coach uit een andere groep invallen.

Resultaat
Nagenoeg alle coaches waarmee we 4 jaar geleden met deze nieuwe aanpak zijn gestart, vinden het nog steeds leuk om te blijven coachen. Ook de jeugdroeiers vinden het leuk om te ‘promoveren’ naar een meer gevorderde groep, met nieuwe coaches en een andere aanpak. Omdat de jeugdroeiers daardoor langer bij Hemus lid blijven, is het aantal jeugdroeiers ieder jaar netto met 10 roeiers toegenomen, van 30 naar ruim 70 roeiers nu. Uit deze steeds grotere groep selecteren de wedstrijdcoaches vervolgens de 12-15 jeugdroeiers die zij willen en kunnen begeleiden.

Doordat de coaches meerdere jaren met plezier blijven coachen (soms met enkele maanden onderbreking, indien nodig) en we jaarlijks een beperkt aantal nieuwe coaches vinden, groeit het aantal coaches mee met het aantal roeiers. En het coachniveau neemt jaarlijks toe.

Zo’n grote groep jeugdroeiers heeft ook een positieve impact op de hele vereniging, waar steeds meer veteranen besluiten om toch ook wedstrijden te gaan roeien.

Tips

  • Geef de coaches van iedere groep de vrijheid de coaching en aanwezigheid zelf te regelen
  • Zorg dat de ‘jeugdcommissie’ alle administratieve zaken regelt, zoals ploegindeling, afschrijving boten, organiseren van onderlinge wedstrijden, interne communicatie, etc.
  • Minimaliseer de belasting van de coaches: Hemus organiseert bijv. 6x per jaar op zaterdagochtend 11.00 uur een lokale wedstrijd waar de hele vereniging aan mee kan doen, die na 2 tot 3 uur is afgelopen, zodat iedereen de rest van de middag vrij heeft voor privé-zaken. Hele dagen met een jeugdploeg op stap naar een wedstrijd bij een andere vereniging wordt daardoor geminimaliseerd en is met name van toepassing bij competitie- en wedstrijdploegen. En die ploegen hebben weer coaches die zo’n wedstrijddag leuk vinden.

september 2017

Verenigingsinformatie
Hemus, Amersfoort
aantal leden: 500
www.hemus.nl
meer info: jeugd@hemus.nl