Visual

Ledenbehoud - Asser roeiclub

foto ARC best practice

De ploegvormingsavond – Asser Roeiclub

Bij de Asser roeiclub (ARC)  vindt men het zeer belangrijk om voor iedereen een aantrekkelijke vereniging te zijn. Naast het aanbieden van de mogelijkheid om te roeien wil men voor de leden ook een gezellige vereniging zijn waar men graag komt.

Oplossing

Voordat men zelfstandig kan gaan roeien, neemt elk nieuw lid deel aan een roei-examen. Voor de roei instructies wordt aan elk nieuw lid een coach gekoppeld. De lestijden worden door de coach en het nieuwe lid onderling afgesproken. Naast de roei instructies wordt er ook aandacht besteed aan het reilen en zeilen binnen de vereniging. Een belangrijk onderdeel hierbij is de verzorging van het roeimateriaal. Het beleid van de ARC is dat men niet alleen een boot naar buiten mag dragen. Ook al kan je roeien in een skiff, je hebt een tweede persoon nodig voor het in en uit het water halen van de boot. Hiermee wil men voorkomen dat boten beschadigd raken.

Na het behalen van het roei examen worden de nieuwe leden begeleid bij het vinden van een roeiploeg . De ARC wil graag  dat de nieuwe leden door kunnen gaan met de sport waarvoor men gekozen heeft. Aan het nieuwe lid worden enkele vragen gesteld;

  • Op welke manier wil men verder met het roeien? (wedstrijdroeien of alleen recreatief)
  • Op welke momenten in de week kan men roeien?
  • In welke nummer wil men roeien?

Tot slot wordt bekeken op welk niveau men roeit. Met de antwoorden zoekt de ARC de juiste ploeg bij de nieuwe leden. Voor de één betekent dit aansluiting bij een bestaande ploeg. Voor de ander kan met andere nieuwe leden een compleet nieuwe ploeg samengesteld worden.

In het najaar daalt de temperatuur van het water naar een niveau waarbij het gevaarlijk wordt om in het water te vallen. Dat is het moment voor de jaarlijkse ploegvormingsavond. Alle leden die zich in het jaar hebben aangemeld worden persoonlijk uitgenodigd voor deze avond. Daarnaast wordt ieder lid via een algemene aankondiging uitgenodigd voor de ploegvormingsavond.

De bestaande ploegen krijgen de vraag of men nog nieuwe leden zoekt voor de ploeg. Op de ploegvormingsavond wordt bekeken of aan de wensen van de nieuwe leden voldaan kan worden en tegelijkertijd aan de wensen van de bestaande ploegen. Elk jaar slaagt men, voor een groot deel, erin om aan de wensen te voldoen.

De avond zelf heeft een korte agenda. Na openen van de avond door de voorzitter stelt een ieder zich kort voor en geeft daarbij aan wat de roeiwensen zijn. Hierdoor kan iedereen al inschatten of er “gelijkgestemden” aanwezig zijn.  Vervolgens gaan de aanwezigen onder het genot van koffie en cake met elkaar in gesprek over het vormen van ploegen. Om het resultaat van de gesprekjes en overleggen duidelijk te krijgen wordt de avond weer samen opgepakt. De nieuwe initiatieven voor het vormen van ploegen wordt met z’n allen besproken. Daarbij kan een ieder zich nog aansluiten bij een ploeg. Andersom kan ook, dat men beseft dat het aantal deelnemers in een ploeg dermate klein is. Waardoor het slagen van een nieuwe ploeg kan ontbreken. Een ieder kan wel eens een keer niet roeien.

Resultaat

Aan het einde van de avond is voor een ieder duidelijk wanneer er geroeid kan worden en in welke ploeg. Na de ploegvormingsavond zijn er nog een paar activiteiten af te handelen. Zoals, de leden van elke  nieuwe ploeg ontvangen een mail waarin de ploeg afspraak staat beschreven. Door middel van de mail heeft men gelijk elkaars email adres om de onderlinge communicatie te waarborgen. Daarnaast worden de ploegen verwerkt in een overzicht. Hiermee is eenvoudig na te gaan wanneer er geroeid wordt.

In februari worden de mensen die aanwezig waren op de ploegvormingsavond nogmaals benaderd met de vraag of de ploeg nog bestaat en men nog ondersteuning nodig heeft bij het vinden van een andere roeimogelijkheid.

Op deze wijze probeert de ARC de leden te voorzien in de behoefte naar het roeien in een ploeg  op een manier die aansluit bij de wensen van de leden. Waardoor leden nog lang met plezier blijven roeien bij de ARC.

Tips

  • benader de nieuwe en bestaande leden persoonlijk voor de ploegvormingsavond
  • laat nieuwe leden hun wensen kenbaar maken
  • zoek actief naar leden met dezelfde wensen
  • zorg voor een terugkoppeling in februari

Verenigingsinformatie

Vereniging: Asser roeiclub
Plaats: Assen
Aantal leden: ca. 210 leden
Website: www.asserroeiclub.nl