Visual

Ledenbehoud jeugd - Nautilus

Hoe maak je jongeren actief binnen jouw sportvereniging? De jongeren van Nautilus Rotterdam nemen een avond per week het clubhuis over. Hier hun tips!

Bij Nautilus spelen jeugdleden een actieve rol. Op één vaste avond in de week zijn de jongeren de baas van het clubhuis. Vaste prik op deze avonden is het koken en eten met elkaar. De andere activiteiten die worden georganiseerd zijn divers: denk aan filmavondjes, een kerstgala of conditietraining. Een vaste groep jeugdleden organiseert alles van begin tot eind. Zo ontstaat een mooi aanbod aan jeugdactiviteiten, dat volledig aansluit op de belevingswereld van de jeugd.

Plek van de jeugd binnen de vereniging
Bij Nautilus draait alles om de vrijwillige inzet van de leden. De vereniging kent ongeveer 500 leden, waarvan 40 jeugdleden. Roeien kan vanaf 12 jaar. Er is op dit moment geen ruimte voor meer jeugdleden door gebrek aan instructeurscapaciteit. Lid zijn van Nautilus is meer dan roeien alleen. Het is een gezellige, sociale en sportieve vereniging. De jeugdleden zijn erg actief binnen de vereniging. Zij helpen bijvoorbeeld mee bij de Bedrijvenregatta, assisteren bij de WK of ondersteunen bij het sturen van volwassen ploegen. Daarnaast organiseert een actieve groep jeugdleden elke donderdagavond activiteiten voor de jeugd in het clubhuis.

Hoe werkt de jeugdavond bij Nautilus?
De vaste jeugdavond is enkele jaren geleden ontstaan op initiatief van de jeugd. Het bestuur stelt elke donderdagavond het clubhuis beschikbaar voor de jeugd. Volwassenen mogen ook in het clubhuis zijn, maar ze bemoeien zich nergens mee. Het bestuur houdt een oogje in het zeil. Vijf oudere jeugdleden hebben de leiding. Zij regelen extra vrijwilligers, de inkoop en de communicatie. En ze maken hun eigen begroting en leggen die ter goedkeuring voor aan het bestuur. Vervolgens krijgen ze hun eigen budget, waarbinnen ze hun eigen financiële besluiten kunnen nemen. Ze stemmen regelmatig af met het bestuur.

De jeugd neemt zijn eigen financiële besluiten, zolang het maar binnen de vooraf afgesproken begroting blijft

Elke donderdagavond kookt en eet een groep jeugdleden met elkaar. Met name jeugdleden vanaf 15 jaar zijn aanwezig, omdat het in de avond is. Voor de jongere jeugd wordt bijvoorbeeld een pannenkoekenmiddag georganiseerd. Ook worden diverse andere activiteiten geïnitieerd, zoals een kerstgala, filmavond, voetbal kijken en conditietrainingen.

Wat heeft ’t opgeleverd?
Op de vereniging draait het om meer dan alleen de roeiprestaties: Nautilus is een plek geworden waar jongeren elkaar ontmoeten en vrienden voor het leven maken. De jeugd zit aan het roer en alle activiteiten voor jongeren sluiten daardoor helemaal aan bij hun behoeften. Jongeren voelen zich door deze aanpak thuis en haken minder snel af.

Tips voor andere sportverenigingen
• Sta als vereniging open voor de ideeën van de jeugd. Geef ze de vrijheid om dit uit te voeren. Hierdoor voelen zij zich verantwoordelijk voor het resultaat.
• Via de subsidieregeling Sportimpuls wordt in een aantal buurten in Nederland financiële ondersteuning gegeven ter bevordering van sport en beweging. Bekijk of jouw vereniging hiervoor in aanmerking komt en wend deze financiële vergoeding aan voor extra activiteiten voor de jeugd.
• Bemoei je als bestuur niet met de inhoud van de activiteiten. Jongeren vinden echt andere dingen leuk dan volwassenen.
• Houd een oogje in het zeil over wat er wordt gecommuniceerd op bijvoorbeeld Facebook en Instagram.

Meer informatie
• Joke Stenvert – secretaris, bestuur@rvnautilus.nl
• Website: http://www.rvnautilus.nl/web/
• Website jeugdcommissie: http://www.rvnautilus.nl/web/jeugd/jeugdcommissie/
• Facebook: https://www.facebook.com/jeugdbestuurrvn