Visual

Ledenbehoud - RV Epsilon

BP epsilon

Sluit aan bij de wensen van de leden – Roeivereniging Epsilon

Ledenbehoud en liefst groei is cruciaal voor het voortbestaan van een kleine vereniging zoals RV Epsilon. Naast het werven van nieuwe leden proberen we daarom de uitstroom van leden zoveel mogelijk te beperken.

Situatie

Epsilon, opgericht in 1992, is een kleine vereniging voornamelijk gericht op recreatief roeien. De helft van onze ca. 35 leden (50% vrouw, 50% man,) zijn ervaren roeiers, de rest hebben we zelf opgeleid. Gemiddelde leeftijd: 55 jaar. We beschouwen ons te klein om jeugd te begeleiden en te trainen. We verwachten dat onze leden niet alleen komen om te roeien, maar ook zelfwerkzaam te zijn in schoonmaken en onderhoud van botenhuis en vloot.

We hebben een relatief ruime vloot van tweedehands boten in een krap, onverwarmd botenhuis aan de Dokkumer Ee. De Ee vormt samen met andere vaarten en meren rond Leeuwarden prachtig, rustig roeiwater.

De basis van onze activiteiten is de wekelijkse roei-instuif op zaterdagochtend. Die wordt altijd afgesloten met gezamenlijk koffiedrinken. Hier komen 10 – 20 leden op af. Elk lid komt wel eens op deze instuif: de aanwezigheid van andere leden is dan vrijwel zeker en ook onze basisinstructie scullen en sturen vindt op zaterdagochtend plaats.

Oplossing

Vergroten van de aantrekkelijkheid om lid te blijven is het eerste punt van ons beleid geworden. Daarin proberen we de volgende aspecten aandacht te geven.

  1. Verbeteren van de roei-technische vaardigheden van de leden

Een boot die “lekker loopt” geeft meer voldoening en nodigt uit tot meer roeien. We hebben de laatste jaren veel aandacht besteed aan gestructureerde instructie en vaardigheidseisen per boottype. De vereniging zorgt voor voldoende instructeurs, beoordelaars en gevarieerde instructiemethoden. Het bestuur vraagt zich nog af hoe we het eigen initiatief van de leden kunnen stimuleren om vervolgopleidingen te doen zodat meer leden in glad materiaal gaan roeien.

  1. Vermeerderen van de roeimomenten door de week buiten de zaterdaginstuif

Middels de vernieuwde website kunnen leden afspraken maken om op andere tijden te roeien. Naast de zaterdaginstuif zijn er vaste roeimomenten ontstaan op zondag- en woensdagochtend (met koffie erna) en ’s-zomers ook op dinsdagavond.

  1. Aanschaf en onderhoud van vloot en botenhuis volgens overeengekomen plan

Het plan wordt tijdens de AV met de leden besproken. Afgelopen twee jaar zijn een tweedehands kunststof C4x+, een dito skiff en een gloednieuwe 4x+ gekocht. Deze aanwinsten hebben zeker tot meer enthousiasme onder de leden gezorgd.

  1. Gezamenlijke activiteiten (Zie hier onder Activiteiten)

Hieronder vallen niet alleen de toertochten intern georganiseerd of extern geselecteerd door onze activiteitencommissie, maar ook de 2 Algemene Vergaderingen, 2 klusdagen en 2 Open dagen per jaar. Verder nemen leden het initiatief om buiten het roeien om activiteiten te ontplooien, bijvoorbeeld een nieuwjaarsborrel met zelfgemaakte hapjes of schaatsen bij voldoende dik natuurijs.

  • De AV’s proberen we op een aantrekkelijke locatie (kasteeltje, eetcafe) te houden.
  • Voor de klusdag in het voorjaar schrijven we in op NLdoet. Op deze dag zijn er veel leden actief en wordt er flink geklust onder leiding van de materiaalcommissie. Op veel van deze dagen delen de leden zelfgebakken koeken en taarten uit en soms groenten of fruit uit eigen tuin.
  • Dit jaar gaat Epsilon weer deelnemen aan de Elfstedenroeimarathon. Onze walploegen en andere ondersteuners en supporters zijn net zo essentieel als de 12 estafetteroeiers. Kortom vrijwel de hele vereniging is dan in touw.

We proberen bovengenoemde activiteiten zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor alle leden. Genoemde activiteiten worden niet alleen via de website aangekondigd, maar de voorbereidingen gaan via de mail en informeel tijdens de koffiemomenten na de instuif. Foto’s van genoemde activiteit verschijnen kort daarna op de website.

50 tot 80% van onze leden komt bij de interne activiteiten opdagen.

  1. Persoonlijk contact

Het bestuur houdt aandacht voor leden die niet regelmatig komen door persoonlijk contact en het stimuleren van hun deelname aan hierboven genoemde activiteiten respectievelijk commissies of werkgroepen.

Resultaat

We hebben afgelopen 3 jaren een geringe, maar consistente ledengroei gehad. We denken dat dit toe te schrijven is aan de combinatie van de diverse activiteiten die de vereniging ontplooit waarbij een goede sfeer een belangrijk aspect is.

Tips

Hoewel we er bij Epsilon succes mee lijken te hebben, is het waarschijnlijk te vroeg om dit al een Best Practice voor ledenbehoud te noemen. Bij vertaling naar grote verenigingen komen vast aspecten naar voren die wij niet kennen.

“Toen ik bij Epsilon kwam, voelde het meteen als een warm bad.”

Verenigingsinformatie

Vereniging: RV Epsilon
Plaats: Leeuwarden
Aantal leden: ca. 35 leden
Website: www.epsilonroeien.nl
Voor meer informatie: info@epsilonroeien.nl