Visual

Ledenbehoud - R&ZV De Amstel

De Amstel

Investeer in persoonlijk contact

Veel roeiverenigingen hebben te kampen met een dalend ledenbestand. Hoe zorg je ervoor dat iedereen aan boord blijft? De Amsterdamse vereniging De Amstel ging het probleem succesvol te lijf.

Oplossing
Om te voorkomen dat nieuwe leden, onder wie een respectabel aantal zij-instromers, in het luchtledige blijven hangen, heeft De Amstel de instructie anders opgezet. Ze krijgen niet meer zoals in het verleden per vier- of vijftal één instructeur toegewezen, maar kunnen zich inschrijven via een digitale sportplanner. Ook de instructeurs schrijven zich in. Daardoor staan er meestal tien tot twaalf mensen op het vlot, die zoveel mogelijk naar hun niveau worden ingedeeld in de boten. Elke keer komen ze in andere groepjes terecht, zodat ze elkaar leren kennen.

Door het organiseren van veel activiteiten probeert de vereniging de binding tussen de leden te optimaliseren. Voor dergelijke zaken, zoals het houden van tochten (Lichtjestocht, Amsterdam Light Festival) of het onderhouden van clubgebouw en andere zaken zijn altijd veel vrijwilligers nodig. Geregeld laat het bestuur voor karweitjes een mail uitgaan naar een stuk of vijftig leden. Meestal happen twintig ervan toe.

Goede instructeurs zijn van levensbelang. De Amstel zorgt ervoor dat de het niveau van de instructeurs en hun aantal op peil blijft door jaarlijks cursussen te houden en door actief te werven onder de leden.

Resultaat
Na een dip begint het ledental de laatste twee jaar weer te stijgen. Bij de jeugd bestaat zelfs een wachtlijst.

“Persoonlijk contact is heel belangrijk. Als iemand in de sportplanner staat die ik al een tijd niet gezien heb, mail ik diegene en vraag of er iets aan de hand is. Dat doe ik constant en het helpt geweldig. Mensen stellen het enorm op prijs.” aldus commissaris instructie Florrie de Pater van De Amstel.

Tips

  • Zorg ervoor dat nieuwe leden elkaar en bestaande leden leren kennen.
  • Organiseer activiteiten en stimuleer nieuwe leden daaraan mee te doen.
  • Probeer mensen ook bij vrijwilligerswerk te betrekken, zoals het organiseren van tochten en klussen aan het clubgebouw.
  • Investeer in persoonlijk contact.

Verenigingsinformatie

Vereniging: Roei- en Zeilvereniging De Amstel
Plaats: Amsterdam
Aantal leden: ruim 700
Website: www.amstelroei.nl
E-mailadres voor meer informatie: info@amstelroei.nl