Visual

Ledenbehoud - RV Hemus

Hemus 2

Een winteractiviteit in de wintermaanden

Veel leden van de vereniging roeien geen of weinig wedstrijden. De uitdaging is om een wedstrijd op de eigen locatie te organiseren die extreem laagdrempelig is, weinig tijd kost (voor roeiers en organisatie) en iedereen een goed gevoel geeft. Er is gekozen voor een winteractiviteit om de wintermaanden te overbruggen en leden te stimuleren in het najaar te blijven roeien.

Oplossing

Verspreid over de maanden november tot februari worden drie wedstrijden op het water en een ergometerwedstrijd gehouden. Je moet aan minimaal drie van de vier wedstrijden meedoen om mee te kunnen tellen in de eindklassering. Voor de eindklassering worden de drie beste scores opgeteld. De wedstrijd op het water is over ca. 2 km, een afstand die iedereen kan varen. In feite doet de afstand er niet zoveel toe. De ergometerwedstrijd gaat over 1.000 meter en wordt gecombineerd met de jaarlijkse verenigings-ergometerkampioenschappen.

De leden kunnen meedoen in willekeurige boten en willekeurige ploegsamenstelling. De tijden worden individueel genoteerd en omgerekend in punten, rekening houdend met leeftijd, geslacht, boottype, ouderdom en de staat van de boot. De deelnemers reserveren hun eigen boten in het botenreserveringssysteem. Omdat zoveel roeiers tegelijk roeien heeft dit tot gevolg dat een deel van de roeiers niet in het door hun gewenste boottype kan roeien. Door de gebruikte correctiefactoren heeft dat geen invloed op de einduitslag. De eerste keer leidt dit tot verbazing, maar daarna is iedereen steeds enthousiast en kan lachen om de boot waarin is geroeid.

Aanmelden op de dag zelf: ’s ochtends de rugnummers ophalen en vóór 10.00 uur oproeien. Om 10.30 is er één vliegende start waar alle boten na elkaar starten.

Starttijd en eindtijd worden met 2×2 gesynchroniseerde stopwatches genoteerd. Na de finish worden start- en eindtijd in een (vooraf goed voorbereid) excelsheet ingevoerd waarna snel de tijd per ploeg en het puntentotaal per roeier worden berekend. Het excelsheet houdt rekening met tijd en alle correctiefactoren en berekent de gecorrigeerde tijd. Die tijd wordt per individuele deelnemer ‘genormaliseerd’ tot een puntentotaal: de winnaar krijgt 110 punten, de mediaan 100 punten, alle andere tijden worden ook omgezet in punten aan de hand van die verhouding tussen winnaar-mediaan.

Men kan dus iedere wedstrijd in wisselende ploegen of boottypes meedoen, omdat iedereen individueel een puntentotaal krijgt.

Resultaat

Een grote deelname, het botenhuis is praktisch leeg tijdens de wedstrijd en een groot deel van alle leden ligt tegelijkertijd op het water. De leden hebben iets om de winter door te komen. Na de wedstrijd is het gezellig toeven in de Villa Hemus.

“Al sinds 2008 organiseren we iedere winter deze activiteit en het is echt een groot succes! In de winter is het altijd wat lastiger om leden in de boot en op het water te krijgen. De gezelligheid er omheen is ontzettend belangrijk. Voorafgaand aan het evenement wordt er al flink over gesproken.” aldus Koos Termorshuizen, voorzitter Roeivereniging Hemus.

Tips

  • Houd het simpel!
  • Zorg voor een reddingsboot op het water, het is immers koud.
  • Zorg dat de uitslag snel beschikbaar is, zodat iedereen voor 12.00 uur naar huis kan.
  • Meer informatie op: www.hemus.nl/driekwart

Verenigingsinformatie

Vereniging: RV Hemus
Plaats: Amersfoort
Aantal leden: 400
Website: www.hemus.nl
Voor meer informatie: wedstrijd@hemus.nl