Visual

Centraal programma talentontwikkeling (2017 - 2020)

Prestatiegericht én ontwikkelingsgericht. Om (structureel) ‘Winnende ploegen’ te hebben zijn een goede begeleiding van talenten en topsporters en het realiseren van succesvolle instroomprogramma’s en opleidingsprogramma’s (vanaf ca. 8 jaar voor het podium) onder regie van de KNRB essentieel. Coaches spelen hierin een sleutelrol. Vandaar dat het centrale programma van de KNRB richt zich op coaches met hun eigen atleten.

In het document Jaarprogramma Talentontwikkeling: C-Selecties 2017-2018 kun je lezen wat het selectiebeleid en –procedures zijn om in aanmerking te komen voor selectie, voorbereiding en deelname aan een internationaal evenement. In dit document beschrijven we het centrale programma 2017-2020.

Centrale programma
Naast een ieders thuisprogramma – op de eigen vereniging, regionaal trainingscentrum of in het buitenland – zijn er de individuele meetmomenten, dit centrale programma en eventueel de deelname in een C-selectie van de KNRB.

 • Thuisprogramma: trainingen én wedstrijden

  Persoonlijk ontwikkelplan
 • Profieltesten
 • NK Klein in klein nummer (1x/2-)

  Waterweekenden
 • Directe voorbereiding piekevenement
 • Deelname piekevenement

Speerpunten 2017-2018: ‘Strenght and Conditioning’
Binnen het centrale programma zijn er voor het seizoen 2017-2018 twee speerpunten gekozen die als een rode draad door het seizoen gaan lopen en waar extra aandacht aan zal worden besteed, namelijk:

 • Ontwikkeling van kracht
 • Ontwikkeling van aerobe/anaerobe systemen.

Op deze twee gebieden heeft de KNRB afgelopen jaar voorbereidend werk gedaan om de inhoud van de programma’s te verbeteren. Aankomend jaar gaan wij dit delen en toepassen.

Thuisprogramma: deelname wedstrijden
Met name voor atleten die zich in de fase Leren Racen (P-6), Leren Presteren (P-4 – P-5) en Naar de Top (P-3 – P-2) begeven is het opdoen van veel (internationale) wedstrijdervaring een belangrijk onderdeel om zich te ontwikkelen als robuuste allround racer. Kies wedstrijden op je niveau: leer winnen. Deelname op niveau schept de meeste voldoening en plezier. In het MOP zijn per fase de wedstrijden weergegeven die typisch horen bij elke fase.

Individuele meetmomenten: persoonlijk ontwikkelplan en monitoren
De KNRB heeft een handig hulpmiddel voor jou en je coach ontwikkeld op basis waarvan je inzicht krijgt en houdt in je eigen ontwikkeling. Het gebruik van dit instrument levert je direct een aantal verbeterpunten en aandachtspunten waarop je je kunt richten. Het helpt jou en je coach om zinvol richting te geven aan jouw programma en periodisering.

Wanneer je ongeveer eens per halfjaar dit gesprek met je coach voert met dit hulpmiddel (bijvoorbeeld eind seizoen/start nieuwe seizoen en halverwege rond NK Klein) komt dat de efficiency en effectiviteit van je programma ten goede.

Waterweekenden WAB
In samenwerking met de Willem-Alexanderbaan worden vier waterweekenden georganiseerd.

Tijdens deze waterweekenden worden door middel van workshops en presentaties over specifieke onderwerpen coaches gevoed met kennis vanuit het ANRT die direct toegepast kan worden binnen het eigen verenigingsprogramma waarmee coaches eigen atleten beter kunnen begeleiden.

Data waterweekenden:

 • 28-29 oktober 2017
 • 2-3 december 2017
 • 20-21 januari 2018
 • 24-25 februari 2018

Een waterweekend bestaat, naast (vier) roeitrainingen, uit:

 • Workshops/presentaties voor coaches en atleten.
 • Biomechanische meting van eigen atleten (drukdollen) en direct feedback naar aanleiding van de resultaten van de meting.
 • Aandacht voor de thema’s kracht en conditie.

Voor deze waterweekenden wordt een eigen bijdrage gevraagd van 10 euro per persoon per dag als bijdrage in de organisatie (inclusief lunch).

Directe voorbereiding en deelname aan piekevenementen
In het document Jaarprogramma Talentontwikkeling: C-Selecties 2017-2018 staat de selectieprocedure vermeld.

Voorafgaand aan piekevenementen zal er een centrale directe voorbereiding zijn. Voor de voorbereiding en deelname wordt aan de atleten een eigen bijdrage gevraagd:

 • Coupe de la Jeunesse: € 375,-
 • EK Junioren, EK onder 23: € 100,-
 • WK Junioren: € 300,-
 • WK onder 23: € 200,-

Voor vragen of nadere informatie neem contact op met:
– Talentcoach dames: jeroen.spaans@knrb.nl
– Talentcoach heren: ronald.florijn@knrb.nl
– Secretariaat: secretariaattopsport@knrb.nl