roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Kennisplein Beleid & organisatie Beleid

Beleid

Goed sportbestuur vormt de basis voor de integriteit in onze sportsector. Daarom hebben we in Nederland sinds 2005 de Code Goed Sportbestuur voor bestuurders en toezichthouders in de sport. In 2021 is deze Code geactualiseerd. De samenleving verandert immers continu en de sportsector professionaliseert.

De nieuwe Code helpt in de volgende stap naar nog beter bestuur. Aan de hand van de vier essentiële principes verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en transparantie geven sportorganisaties via de Code invulling aan sterke en bewuste besturen met een heldere koers. Zo zorgen we met elkaar voor een veilige, eerlijke en vitale sportomgeving waar iedereen zich thuis voelt.

naar de tool: Code goed sportbestuur

Artikelen

Toolkit beroepskrachten

Sportakkoord II: begeleidingstraject op je vereniging

Verenigingsmonitor