roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

Aanpassingen tuchtreglement

De KNRB vindt een veilige (roei)sportomgeving erg belangrijk. Sommige afspraken moeten daarom vastgelegd worden in een (tucht)reglement. Daarnaast is dit ook één van de minimale kwaliteitseisen van NOC*NSF.

Om die redenen dient het Tuchtreglement van de KNRB te worden aangepast. Het betreft het reglement Algemeen, het reglement Seksuele Intimidatie en het (nieuwe) reglement Matchfixing. Zoals aangekondigd, wordt dit tijdens de Algemene Vergadering van zaterdag 4 maart besloten.

Tijdens het Aegon Nationaal Roeicongres heeft het bestuur hierover met verschillende verenigingen gesproken. Was u toen niet aanwezig, dan nodigen we u graag op zaterdag 11 februari uit om met het bestuur hierover in gesprek te gaan. De bijeenkomst vindt plaats bij de KNRB, Bosbaan 10, 1182 AG Amstelveen, ontvangst 9.30 uur, aanvang 10.00 uur. Aanmelden kan door een mail te sturen naar [email protected]. Ter voorbereiding ontvangt u uiterlijk maandag 6 februari de stukken voor het overleg.

Wegens onvoldoende animo hebben we de bijeenkomst op 11 februari geannuleerd.