roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

Denkkracht gezocht voor de tijdelijke werkgroep “Meerjarenplan KNRB”

De visie van de KNRB: de roeisport is een schone en eerlijke sport die laagdrempelig is, sympathiek overkomt en op veel plekken in Nederland kan worden beoefend’. Het meerjarenplan wat hieronder ligt is van 2017. Het is goed om de inhoud hiervan zoals de visie en missie weer eens goed te bekijken, te bespreken met elkaar en waar nodig aan te passen aan de huidige tijd, met het oog op de toekomst.

Tijdens het Nationaal Roeicongres is een start gemaakt met het traject om te komen tot een nieuw Meerjarenplan 2022-2026 voor de KNRB. Het bepalen van de richting en inhoud kunnen en willen het bestuur en bureau niet alleen doen. De KNRB is van én voor de roeiverenigingen in Nederland, dus praat en denk mee!

Start tijdelijke werkgroep

We roepen leden van roeiverenigingen op om actief betrokken te zijn bij het proces richting een nieuw Meerjarenplan. Voor deze tijdelijke werkgroep is het bestuur van de KNRB op zoek naar vrijwilligers die in 2 à 3  (online) sessies meepraten over de belangrijkste thema’s voor de komende jaren, de vertaling hiervan naar beleid, focus, mijlpalen en het bijbehorende uitvoeringsplan.

Het streven is om in de ALV van november 2022 het Meerjarenplan voor te leggen aan de leden, waarna deze werkgroep weer ontbonden wordt.

Profiel werkgroepleden

We zijn op zoek naar mensen die:

  • Een brede blik hebben op alle ontwikkelingen in de wereld om ons heen;
  • Goed inzicht hebben in de kansen en uitdagingen van roeiverenigingen en besturen;
  • Op hoofdlijnen en vanuit het collectieve belang mee willen en kunnen praten;
  • Een open houding hebben, bereid zijn kennis te delen en gedreven om de roeiwereld verder te helpen;
  • Beschikbaar zijn om mee te denken en helpen in de periode juli – oktober 2022.

Herken je je in bovenstaand profiel? Van harte welkom om mee te praten! Opgeven kan t/m vrijdag 8 juli via [email protected].

De eerste online sessie vindt plaats op dinsdagavond 12 juli 2022 van 19.30 tot 21.00 uur.
Ben je met vakantie op 12 juli? Geen probleem, dan praten we je nadien bij en sluit je bij de tweede sessie aan.