roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

Gezocht: één of twee KNRB vertrouwenscontactpersonen

In de roeisport vinden we een veilig sportklimaat voor iedereen belangrijk. De KNRB heeft op dit moment twee vertrouwenscontactpersonen (VCP). Hiervan gaat er één stoppen waardoor we één of twee nieuwe VCP’s zoeken. Een belangrijke rol waarin je mensen opvangt die te maken hebben (gehad) met ongewenst gedrag en die je doorverwijst naar de juiste hulp. Hieronder staat het functieprofiel. En meer informatie vindt je op: Vertrouwenscontactpersonen | KNRB.

Functieprofiel vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Algemene taakomschrijving

De VCP is contactfunctionaris binnen de vereniging of bond, betreffende seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag.
Taken van de VCP:

a.        eerste opvang/aanspreekpunt
b.        doorverwijzen
c.        preventieactiviteiten

Ad a. Eerste opvang:

De VCP is er voor leden die te maken hebben met seksuele intimidatie en/of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over willen spreken.

De VCP:

 • laat de klager het verhaal vertellen, maar is alert op zijn/haar taak
 • bespreekt mogelijke doorverwijzingen
 • informeert de klager of beschuldigde over de procedures op basis van het klachten- en /of tuchtreglement van de betreffende bond
 • vult het registratie- en rapportageformulier in

Ad b. Doorverwijzen:

De VCP verwijst klager, beschuldigde, bond of vereniging door naar een NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of -adviseur, klacht-/tuchtcommissie van de bond, advocaat, politie en/of andere hulpverleners.

Ad c. Preventieactiviteiten
De VCP:

 • profileert zich binnen de eigen organisatie, zorgt ervoor dat iedereen binnen de organisatie op de hoogte is van het bestaan van de VCP en ziet erop toe dat de gedragsregels van de sport worden nageleefd
 • houdt zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van preventie en sanctionering van seksuele intimidatie binnen de sport.
 • draagt bij aan beleidsuitvoering op verenigingsniveau met betrekking tot landelijke ontwikkelingen in het beleid Seksuele Intimidatie en sociaal veilige sportomgeving
 • geeft (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld tegen seksuele intimidatie.

Randvoorwaarden

De VCP:

 • is geen bestuurslid
 • krijgt een duidelijk aanspreekpunt binnen het KNRB bestuur en/of directie van de KNRB (de secretaris van de KNRB en/of de directeur)
 • wordt een keer in de vier jaar gekozen door de interne democratische geledingen en/of aangesteld door de directeur
 • kan om de vier jaar een VOG overleggen
 • is niet inhoudelijk betrokken bij procedures
 • werkt conform een protocol sociaal veilige sportomgeving tbv preventie en sanctioneren Seksuele Intimidatie

Meer informatie over de vertrouwenscontactpersonen vindt je hier: Vertrouwenscontactpersonen | KNRB. Heb je interesse maar nog geen ervaring? Bij gebleken geschiktheid regelen we een opleiding voor je.

Wil je reageren op deze oproep? Laat het weten via [email protected].