roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

In memoriam: Jan Maurits de Jonge

een leven ten dienste van de roeisport

Met verslagenheid heeft de KNRB kennis genomen van het feit, dat op zondag 5 februari jl. is overleden

Jhr. Mr Jan Maurits de Jonge
drager van de KNRB erepenning in goud

Jan Maurits is een telg uit een bijzonder geslacht. Wie kent tegenwoordig niet zijn oom Ernst de Jonge, die een belangrijke rol speelt in het verhaal ‘Soldaat van Oranje’? Jan Maurits kwam al vroeg in zijn leven in aanraking met de watersport. Door zijn vader werd hij met de mededeling: “alle De Jonge’s kunnen zeilen” naar de Roei- en Zeilvereniging De Eem gestuurd. Die kennismaking verliep niet vlekkeloos. En, naar zijn eigen zeggen fietste hij na die eerste kennismaking naar huis met het voornemen: ‘zeilen is mij veel te griezelig; ik ga maar roeien’. Toch won het zeilen het in de eerste jaren het van het roeien. Zijn eerste grote prijs was de Eembeker voor zeilers. Maar op diezelfde vereniging ontstond ook het eerste contact met de roeisport.

Eenmaal student geworden haastte Jan Maurits zich, wederom in de voetsporen van zijn familie, naar Njord. Hij ontwikkelde zich tot een succesvol roeier. In 1963 werd hij uitverkoren om deel uit te maken van de Oude Vier van Njord die in dat jaar het Varsitygoud naar Leiden kon meenemen.

Sindsdien heeft hij de roeisport nooit meer los gelaten. Jan Maurits bleef met zijn imponerende lengte zijn leven lang een markante verschijning op en naast het roeiwater. In een skiff vaak ook nog te vinden op de Eem. Of deel uitmakend van zijn veteranenploeg op ‘De Maas’. In zijn veteranen roeicarrière reisde hij de hele wereld rond en wist hij vele overwinningen op Masters, WK ’s en wedstrijden te behalen. Als actieve roeier combineerde hij dat tot op hoge leeftijd met tal van organisatorische functies. Zo maakte hij onder andere als secretaris deel uit van het reünistenbestuur van Njord, Oud-Njord, en was tot zelfs zeer kort geleden, voorzitter van de vereniging waar uiteindelijk zijn watersport roots lagen: De Eem.

Landelijke, eigenlijk beter gezegd internationale, bekendheid kreeg Jan Maurits toen hem aan het begin van deze eeuw werd gevraagd, als lid van De Maas, om de wedstrijden van de Koninklijke-Holland Beker opnieuw op te zetten. De twee roeiseizoenen durende verbreding van de Bosbaan had gezorgd voor discontinuïteit in de organisatie. Punctueel en grondig en met een enorm enthousiasme heeft hij zich van die taak gekweten. En: een wedstrijd en organisatie neergezet, die deze ongetwijfeld belangrijkste wedstrijd op de vaderlandse roeiagenda, tijdsbestendig heeft gemaakt. Waarin Jan Maurits het ‘goede’ uit het verleden wist te combineren met nieuwe inzichten en de laatste ontwikkelingen. Bij zijn aftreden als voorzitter van het organiserende comité kon hij dan ook een perfect functionerende organisatie aan zijn opvolger doorgeven.

Jan Maurits is daarvoor uiteraard door vele betrokken verenigingen, waaronder Skøll en De Maas, bedankt. Wat niet onvermeld mag blijven is, dat hij daarvoor op 26 januari jl. nog benoemd is tot erevoorzitter van de Stichting Holland Beker Wedstrijden.

Zelfs in de laatste fase van zijn leven heeft hij zich op bijzondere wijze in de Nederlandse roeiwereld verdienstelijk gemaakt, door het mede oprichten van het blad Roei!. Met een niet aflatende energie en enthousiasme, vaak zwemmend tegen de stroom in, heeft hij ervoor gezorgd, dat dit blad tot stand is gekomen. En niet te vergeten, voorzien is van een grote schare abonnees en lezers. Jan Maurits liet geen gelegenheid voorbijgaan zonder aandacht te vragen voor ‘zijn’ blad en daar actief lezers aan te binden. Zelfs op de bijeenkomst ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van onze bond, op 21 januari van dit jaar nam hij daarvoor het woord.

Met het overlijden van Jan Maurits verliest de Nederlandse maatschappij een markant, integer en inspirerend mens. De roeisport verliest een bron van energie, initiatieven en inspiraties. Maar vooral: een vriend. De Koninklijke Nederlandsche Roeibond betuigt hiermee haar deelneming aan ‘zijn Jacoba’, zoals hij zijn echtgenote steeds liefdevol en bewonderend noemde, de naaste familie en de vele vrienden van Jan Maurits.

De afscheidsbijeenkomst, waarin Jan Maurits wordt herdacht, is op maandag 13 februari aanstaande om 13.00 uur in de Sint Joriskerk, Hof 1 te Amersfoort. In overleg met de naaste familie kunnen wij u mededelen, dat u daar allen vanaf 12.30 uur welkom bent.

Omstreeks 16:30 uur begeleidt de naaste familie Jan Maurits naar het crematorium.

Correspondentieadres
Utrechtseweg 154, 2818 ES  Amersfoort

Namens het bestuur van de KNRB,
Jan Willem Landman