roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

Inschrijving voor RC-4 is open

In januari gaat de RC-4 opleiding weer van start. Je hebt tot en met woensdag 24 november om je aan te melden voor de opleiding door een e-mail te sturen naar [email protected]. Bij het kenbaar maken van je interesse dien je een aantal documenten mee te sturen. In de eerste week van december vinden de toelatingsgesprekken plaats.

De volgende documenten stuur je mee met je e-mail:

  • Motivatiebrief
  • ‘Coach CV’ & Werk CV
  • Aanbeveling en bevestiging van akkoord door de eigen vereniging
  • Referentie van een medecoach en een roeier voorzien van telefoonnummer en e-mailadres
  • Aanbeveling van PvB-beoordelaar (iemand met diploma RC-4 vanuit de eigen of nauw betrokken vereniging) voorzien van telefoonnummer en e-mailadres

Toetsingscommissie

Er is een beperkt aantal coaches die deel kunnen nemen aan de opleiding. De toetsingscommissie beoordeelt op basis van de toegestuurde documenten en de gestelde instroomeisen of je tot de opleiding kan worden toegelaten. Als dat het geval is, ontvang je een uitnodiging voor een intakegesprek. Deze gesprekken vinden plaats in de eerste week van december. Na het intakegesprek vindt de definitieve toelating plaats. Bij voldoende aanmeldingen streven we ernaar de plaatsen beschikbaar te stellen aan zo veel mogelijk verschillende verenigingen. In dat geval kan het zijn dat er maximaal één deelnemer per vereniging wordt toegelaten.

Lees meer over de RC-4 opleiding via: knrb.nl/soort-opleiding/roeicoach-4/.