roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

KNRB Commissie Diversiteit & Inclusie zoekt commissieleden

De afgelopen jaren zijn de Nederlandse roeiverenigingen zich steeds meer gaan inzetten voor het vergroten van diversiteit en inclusie in de roeigemeenschap, een ontwikkeling die de KNRB van harte toejuicht. We erkennen ook dat er nog grote stappen gezet kunnen worden. De Commissie Diversiteit & Inclusie wil mensen in de roeiwereld bewust maken van het belang van diversiteit en inclusie, hen kritisch laten kijken naar hun eigen vereniging, dit bespreekbaar maken en concrete handvatten geven ter verbetering.

English version below

Wat doet de commissie?

In het meerjarenplan (2023-2028) van de KNRB is opgenomen dat er wordt gestreefd naar een roeisport die toegankelijk is voor iedereen, ongeacht sekse, gender, leeftijd, opleiding, inkomen, nationaliteit, afkomst, cultuur, religie, seksuele oriëntatie, en andere aspecten waarop mensen kunnen verschillen. Middels initiatieven en campagnes draagt de commissie een steentje bij om de roeisport toegankelijker te maken. Zo doet de commissie onderzoek naar diversiteit en inclusie in de roeiwereld, wordt er gewerkt aan een tweede videocampagne en wordt er een toolkit ontwikkeld met kennisdocumenten en concrete tips. Ook biedt de commissie workshops aan voor besturen, coaches, roeiers en commissies om het gesprek aan te gaan op eigen vereniging en om diversiteit en inclusie op te nemen in verenigingsbeleid. Ten slotte is de commissie sparringpartner en adviseur van het KNRB bestuur, om eigen beleid zo divers en inclusief mogelijk te maken.

Wie zoeken wij?

We zoeken enthousiastelingen met een hart voor de roeisport die zich willen inzetten voor een meer diverse en inclusieve roeiwereld waarin iedereen zich thuis en onderdeel van de gemeenschap voelt. Graag verwelkomen wij iemand die affiniteit heeft met het onderwerp, en zelfstandig en voortvarend aan de slag gaat met lopende en nieuwe projecten. We zijn op zoek naar een algemeen commissielid (tijdsinvestering zo’n 4-8 uur per maand) en een commissievoorzitter (6-10 uur per maand). Voor de voorzittersrol zoeken we bij voorkeur iemand met ervaring in het voorzitterschap en affiniteit met bestuurlijke organisaties. Ook heb je idealiter al enige ervaring met het schrijven van jaarplannen en jaarverslagen, en kan je goed een team enthousiasmeren. We moedigen potentiële kandidaten aan om zich te committeren aan een periode van twee jaar, wat bijdraagt aan de continuïteit en consistentie van de commissie.

Interesse?

Reageren op deze vacatures kan tot en met zaterdag 1 juni door een mailtje te sturen naar [email protected] onder vermelding van “Commissielid Diversiteit & Inclusie’’. Voor meer informatie en vragen kun je via ditzelfde mailadres contact opnemen met Nenya Jochemsen en Eline Wilmink, huidig voorzitters van de Commissie Diversiteit en Inclusie. Beide voorzitters treden af, en hoewel de rol in principe goed kan worden vervuld door één voorzitter, zijn ook duo voorzitter aanmeldingen welkom.


The main task of the Royal Dutch Rowing Federation (KNRB) is to promote rowing in the Netherlands. The KNRB recognizes that in the matter of diversity and inclusion there are still major steps to be taken in the rowing community.  Hence the Committee Diversity & Inclusion was established in 2021. The committee aims to increase recognition and buy-in of the importance of D&I among members of the rowing population, to raise awareness on the importance of diversity and inclusion, to inspire members of the rowingworld to reflect on diversity and inclusion at their individual rowing clubs, open the floor for discussion and provide concrete tools for improvement.

What does the committee do?

The multi-annual plan of the KNRB (2023-2028) states that we aim to make rowing a sport that is accessible to everyone, regardless of gender, age, level of education, income, cultural background, religion, sexual orientation or other aspects in which people differ. Through initiatives and campaigns, the committee contributes to making rowing more accessible. For instance, we carry out research on diversity and inclusion in the rowing world, work on a second video campaign and are developing a toolkit offering a set of knowledge documents and concrete tips. Moreover, we provide workshops for boards, coaches, rowers and committee members to engage in dialogue at their rowing club and adopt diversity and inclusion in club policy. Additionally, the committee aims to offer internal reflection as a sparring partner to the board of the KNRB, to make its own policy as diverse and inclusive as possible. We encourage potential candidates to commit to a period of two years, which contributes to the continuity and consistency of the committee.

Who are we looking for?

We are looking for enthusiasts who want to commit themselves to create an inclusive environment where everyone feels welcome and part of the rowing community. We welcome people with new ideas and an affinity for topic of diversity and inclusion. Ideally, you can take initiative, work independently and energetically on new projects and have some experience with the topic. We are looking for a general member (time investment app. 4-8 hours monthly) and a committee chair (6-10 hours monthly). For the chair position we hope to welcome someone with experience in chairmanship, managerial organizations and writing annual plans and reports. 

Interested?

You can respond to this vacancy until June 1st by sending an email to [email protected] and referencing it as ”Diversity & Inclusion committee member”. For more information and questions you can use the same mailaddress to contact Nenya Jochemsen and Eline Wilmink, current chairs of the Diversity & Inclusion committee. In principal, we are looking for one chair, however, duo chair applications are also welcome.