roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

Restitutie inschrijfgelden Gyas-Hunze Race

Wegens weersomstandigheden moest in februari helaas de Gyas-Hunze Race worden afgelast. Volgens de KNRB Reglement voor Roeiwedstrijden (artikel 36 lid 3) wordt: “een door het bestuur van de KNRB van geval tot geval vast te stellen percentage van de inschrijfgelden aan de inschrijvende verenigingen gerestitueerd”.

Na overleg met de commissie wedstrijden heeft het bestuur besloten om akkoord te gaan met het voorstel van de wedstrijdgevende organisatie. Dit houdt in dat het restitutiepercentage is vastgesteld op 48%. Deelnemende verenigingen hebben reeds een mail hierover ontvangen.

De wedstrijdgevende organisatie ziet graag de nog te betalen inschrijfgelden voor het einde van deze week gestort op rekening NL64 RABO 0162281358. De restituties zullen voor het einde van deze week tevens worden teruggestort.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Tess Roelofs via [email protected].