roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

Seksueel misbruik in de sport

De afgelopen weken is er in de media veel aandacht besteed aan het voorkomen van seksueel misbruik in de sport. Zo was gisteren in De Volkskrant te lezen dat het NOC*NSF het voornemen heeft om in 2017 een wetenschappelijk onderzoek uit te voeren naar de omvang van seksueel misbruik in de sport in Nederland in de afgelopen decennia.

Uiteraard zal de KNRB haar medewerking verlenen aan dit onderzoek. Het bestuur van de KNRB en de verenigingen zijn van mening dat een veilig sportklimaat van het grootste belang is voor het beoefenen van de roeisport.

Vertrouwenscontactpersoon
Mocht u, vooruitlopend op het onderzoek, met iemand willen spreken over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van de KNRB, mevrouw Pieta van Dishoeck, vcp@knrb of telefonisch via  06 – 24 63 48 22. Meer informatie over Pieta van Dishoeck vindt u hier.