roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

Vacature Bestuursvoorzitter KNRB

De Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB) zoekt een nieuwe bestuursvoorzitter.

Het profiel van voorzitter

De KNRB is op zoek naar een voorzitter die de gewenste cultuur de komende jaren vorm kan geven. Deze cultuur kent een sociaal veilige roeisport en besturen op hoofdlijnen. Een voorzitter is het gezicht van de roeiwereld en een bereikbaar aanspreekpunt voor verenigingen.

Taken en verantwoordelijkheden

De voorzitter werkt nauw samen met de algemeen directeur en het managementteam van de KNRB. Als voorzitter werk je samen met het bestuur om sturing te geven aan het beleid vanuit de kaders van het meerjarenbeleid en geef je nieuwe kaders en sturing wanneer de situatie daarom vraagt. Samen met de secretaris van het bestuur ben je eindverantwoordelijk voor de werkgeverstaken van het personeel wat binnen de KNRB werkzaam is. Richting NOC*NSF, World Rowing en andere externe partijen ben je de primaire vertegenwoordiger, waarbij het dagelijks contact uitgevoerd wordt door de algemeen directeur. Daarnaast maak je gebruik van de bestaande structuren om in contact te staan met roeiverenigingen en andere sportbonden en kijk je actief naar nieuwe structuren om een bereikbaar aanspreekpunt voor de achterban te zijn.

Inzet functie

Het bestuur vergadert ongeveer eenmaal per maand op het Olympisch Trainingscentrum in Amstelveen. Daarnaast vindt tweemaal per jaar een Algemene Vergadering plaats, eens per jaar een KNRB-congres, jaarlijks een ALV van NOC*NSF en tweemaal per jaar een internationale FISA-vergadering. Verder wordt van het bestuur inzet en bereikbaarheid verlangd als de situatie dat eist. Dit zorgt voor een tijdbesteding van gemiddeld 5 tot 8 uur per week.

Achtergrond en ervaring

De KNRB zoekt een ervaren bestuurder met kennis van de roeiwereld. Jouw ervaring uit zich in de volgende punten:

  • Je bent diplomatiek en hebt gevoel voor intermenselijke verhoudingen en het team
  • Je hebt een transparante, zuivere en integere werkwijze en herkent conflicterende belangen
  • Je hebt een sterke motivatie om de roeibond door te ontwikkelen op de hierboven beschreven manier
  • Je hebt ervaring met de dynamiek binnen verenigingen en/of stichtingen
  • Voorkeur voor een kandidaat met affiniteit met topsport

De Voorzitter wordt benoemd voor een periode van 3 jaar (met de mogelijkheid tweemaal voor 3 jaar herkozen te worden). De werkzaamheden zijn onbezoldigd. Voor reizen en onkosten is een vergoeding beschikbaar.

Als bestuurslid treed je regelmatig op als representant van de KNRB bij officiële en feestelijke gelegenheden, zoals de prijsuitreiking tijdens Nederlands Kampioenschappen. Naast de eigen inhoudelijke portefeuille zijn er diverse bestuurstaken die onderling worden verdeeld, op basis van de eigen affiniteit of beschikbaarheid. 

Over de organisatie

De KNRB wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit 8 personen. Het bestuur streeft ernaar op hoofdlijnen te besturen en handelt op basis van collegialiteit. Het bestuur is gebonden aan de code voor goed sportbestuur, het directie- en het financieel statuut en legt verantwoording af aan de roeiverenigingen via de ledenvergadering.

De KNRB heeft een bondsbureau onder leiding van de algemeen directeur, dat 17 medewerkers telt. De technisch directeur is verantwoordelijk voor de topsport-kant van de KNRB. Het bestuur van de KNRB is verantwoordelijk voor het beleid en de strategie en stuurt de directeur en het bondsbureau aan op een verantwoorde uitvoering daarvan. Daarnaast heeft het bestuur een toezichthoudende rol, als klankbord, toetsend en dienend aan de belangen van de achterban.

Informatie en procedure

Voor meer informatie kun je mailen of een belafspraak maken met Jenny van Dobben De Bruijn via [email protected]. Je kunt je motivatie inclusief cv tot 18 september 2022 insturen via de knop onderaan deze pagina. Streven is om het sollicitatieproces eind oktober af te ronden zodat de kandidaat zich nog een paar weken kan inlezen en inwerken.

Het bestuur staat voor ogen dat zij, op basis van de ingediende cv’s en motivatiebrieven een aantal gesprekken voert om te komen tot de meest geschikte kandidaat. De meest geschikte kandidaat zal een introductiegesprek hebben met de algemeen directeur en de technisch directeur waarna de kandidaat door het bestuur aan de Algemene Vergadering zal worden voorgesteld als de voorkeurs kandidaat. Op basis van de statuten staat het andere kandidaten vrij zich kandidaat te stellen. De benoeming geschiedt door de Algemene Vergadering op 26 november 2022.