roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

Vacature Commissaris roei-infrastructuur

Het doel van de KNRB is het bevorderen van de roeisport in Nederland. Met ruim 45.000 aangesloten roeiers bij onze lidverenigingen, groeiende recreatieve deelname en indrukwekkende prestaties van TeamNL Roeien is de KNRB een gezonde sportorganisatie.

Om deze positieve ontwikkeling voort te zetten, anticiperen we op de behoeften van onze leden, van onze fans, partners en onze sponsors. Met het oog op de Olympische Spelen van 2024 streven we naar een nog sterkere band met ons fan- en sponsornetwerk met onze positionering “Roeien brengt je verder”.

De KNRB is een kleine en informele organisatie gevestigd in het Olympisch Trainingscentrum aan de Bosbaan in Amstelveen. Korte communicatielijnen en samenwerking zijn essentieel voor ons succes.

Uitdaging

De ruim 120 roeiverenigingen die lid zijn van de KNRB hebben diverse profielen en doelgroepen, waaronder junioren, studenten, masters, pararowers, coastal rowing en indoor rowing. Met de groei en verbreding van onze sport is er behoefte aan nieuwe sportfaciliteiten en het behouden van de bestaande faciliteiten voor de toekomst. Het waarborgen van voldoende en veilig roeiwater staat hoog op de agenda van de KNRB. Hoewel er de afgelopen jaren al stappen zijn genomen, is het nu tijd om intenties om te zetten in concrete afspraken en resultaten.

Dit vereist een grote inzet en vastberadenheid op verschillende niveaus en binnen diverse netwerken, zoals overheden, sportbedrijven en belangengroepen van andere watergebruikers, zoals de binnenvaart en recreatievaart, evenals verenigingen en wedstrijdorganisaties.

Veiligheid en duurzaamheid zijn onmisbaar in de ontwikkeling van de roeisport. Hoewel onze sport van nature al veilig, schoon en duurzaam is, is er nog ruimte voor verdere verbetering binnen de KNRB en in samenwerking met de verenigingen om ervoor te zorgen dat onze sport ook in de toekomst relevant blijft. Innovaties op het gebied van duurzaamheid en veiligheid zijn dan ook wenselijk. Dit vormt een mooie uitdaging voor een sportbestuurder die niet alleen een visie kan formuleren, maar deze ook kan vertalen naar aantrekkelijke plannen en ervoor kan zorgen dat deze omarmd en uitgevoerd worden.

Profiel

Voor deze uitdaging is het bestuur op zoek naar een commissaris roei-infrastructuur.

We zoeken een communicatief vaardige en verbindende teamspeler, met natuurlijk gezag, die in staat is om anderen te enthousiasmeren en zowel op bestuurlijk als operationeel niveau effectief kan samenwerken en kan sturen op afgesproken resultaten. 

De commissaris roei-infrastructuur heeft een aantal van de volgende kenmerken en/of is bereid te investeren in de overige kenmerken:

 • Kennis van sportinfrastructuur (en die van het roeien in het bijzonder)
 • Heeft een visie op (fysieke) veiligheid en duurzaamheid
 • Voelt zich thuis in het ontwikkelen van modern instrumentarium en complexe arrangementen (technisch, financieel, juridisch)
 • Ervaring met beleidsvorming en uitvoering op diverse niveaus en bij voorkeur met diverse overheden (landelijk, provincie, gemeente en/of waterschappen), Rijkswaterstaat en belangenvertegenwoordigers
 • Ervaring met netwerkorganisaties (waarbij er meerdere gezagsstructuren door elkaar heen kunnen lopen)
 • Affiniteit met (technische) innovatie op het gebied van veiligheid en duurzaamheid

Samenwerking en verantwoordelijkheid

Het bestuur van de KNRB is een collegiaal bestuur, dat zich toelegt op samenwerking en het geven van een goed voorbeeld in hun gedrag naar de roeiwereld toe. In de rol van commissaris roei-infrastructuur werk je nauw samen met alle collega’s en maak je deel uit van een onbezoldigd bestuur. Hier vind je een actueel overzicht van de bestuursleden. 

De commissaris roei-infrastructuur wordt benoemd voor een periode van drie jaar (met de mogelijkheid tweemaal voor drie jaar herkozen te worden). De werkzaamheden zijn onbezoldigd. Voor reizen en onkosten is een vergoeding beschikbaar.

Interesse?

Wij nodigen geïnteresseerde kandidaten uit om hun interesse kenbaar te maken, na afstemming met hun roeivereniging. Binnen de KNRB vinden we het stimuleren van diversiteit en inclusie belangrijk. Bij de keuze van kandidaten zullen wij hier uiteraard rekening mee houden. En verder zijn wij ons ervan bewust dat we in deze tekst de ideale kandidaat schetsen en dat die niet bestaat. Herken jij je in ieder geval grotendeels in het profiel en denk je van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor het bestuur, solliciteer dan direct!

Informatie en procedure

Voor meer informatie kun je mailen of een belafspraak maken met Jenny van Dobben De Bruijn via [email protected]. Je kunt je motivatie inclusief CV tot 15 september 2023 sturen aan de KNRB per e-mail naar [email protected] tav het bestuur. Streven is om het sollicitatieproces eind oktober af te ronden zodat de kandidaat zich nog een paar weken kan inlezen en inwerken. 

Vervolgens zal er een introductiegesprek plaatsvinden met de algemeen directeur en financieel manager, waarna de kandidaat door het bestuur aan de Algemene Vergadering zal worden voorgesteld als de voorkeurskandidaat.

Op basis van de ingediende cv’s en motivatiebrieven voert het bestuur een aantal gesprekken om te komen tot de meest geschikte kandidaat. Vervolgens zal er een introductiegesprek plaatsvinden met de algemeen directeur en de manager sportparticipatie waarna de kandidaat door het bestuur aan de Algemene Vergadering zal worden voorgesteld als de voorkeurskandidaat. Op basis van de statuten staat het andere kandidaten vrij zich kandidaat te stellen. De benoeming geschiedt door de Algemene Vergadering op 25 november 2023.

Details vacature commissaris roei-infrastructuur

Taken

In combinatie en samenwerking met de bondsorganisatie van de KNRB en meerdere commissies:

 • Zorgen voor een actuele ‘kansenkaart’ voor de roeisport (locaties) en deze vertalen in acties
 • Zorgen voor een actuele roeiwaterenkaart
 • Zorgen voor inzicht in de duurzaamheids-footprint van de roeisport
 • Zorgen voor een programma om de duurzaamheid van de KNRB zelf ‘ Paris Proof’ te maken.
 • Zorgen voor arrangementen en strategieën om de roeisport duurzaam te borgen, op land en water
 • Zorgen voor een stevig netwerk met relevante partijen
 • Zorgen voor versterken (technische) innovatieve kracht van roeiwereld
 • Zorgen voor een inzicht in actuele veiligheidsissues van de roeisport en hoe daarop te anticiperen
 • Zorgen voor het up to date laten houden van de relevante handboeken (handboek roeiaccommodaties en handboek nieuwe verenigingen)
 • Zorgen voor het goed functioneren van de onder de portefeuillehouder ressorterende commissies, waaronder het evalueren van het functioneren met de voorzitters

Samenwerking

De commissaris roei-infrastructuur werkt intensief samen met de andere portefeuillehouders breedtesport (roei-evenementen en roei-organisaties) en is bestuurlijk verantwoordelijk voor de volgende commissies:

 • Commissie Infrastructuur
 • Commissie Roeiwateren
 • Commissie Veiligheid
 • OTC commissie
 • Commissie nieuwe verenigingen

Daarnaast zijn er contacten met waterpartijen (beroepsschippers, watersportverbond, stichting waterrecreatie), diverse overheden (VWS, landelijk/regionaal/lokaal) en sportbedrijven (verhuurders van sportaccommodaties).

Tijdbesteding

De generieke overlegmomenten van het bestuur bestaan uit maandelijkse bestuursvergaderingen (ca 11x), onderlinge afstemming bestuursleden (eigen initiatief), de jaarlijkse vergaderingen met de leden (2x) en de vertegenwoordiging bij regiobijeenkomsten (max. 4x) in het land met de verenigingen. Verder is er tussentijds telefonisch contact en doen we veel via de whatsapp-groep van het bestuur.

Minimaal ca. 12 uur per maand, kan oplopen tot 6 uur per week (exclusief reistijd).