roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

Vacature KNRB Bestuur - Commissaris Marketing en Communicatie

De Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB) zoekt een nieuw bestuurslid voor de portefeuille Marketing en Communicatie.

Het profiel van Commissaris Marketing en Communicatie

De KNRB is op zoek naar een Commissaris Marketing en Communicatie die zich inzet op (online) communicatie, (data)marketing en het verhogen van sponsorwaarde van de Nederlandse roeisport. Hierin is het uitdragen van de visie en cultuur van de KNRB een belangrijk startpunt.

Taken en verantwoordelijkheden

De Commissaris Marketing en Communicatie zet zich in op drie pijlers: marketing, communicatie en sponsoring. Als Commissaris Marketing en Communicatie ben je gesprekspartner namens de KNRB voor partners en bedrijven, waarbij gedacht kan worden aan onder andere Kiwa, de NOS en NOC*NSF. De gesprekken met deze partijen kunnen met enige regelmaat tijdens kantooruren plaatsvinden. Je geeft sturing aan het team Marketing, Communicatie en Partnerships van het bondsbureau en werkt hierin samen met de algemeen directeur. Je bent daarnaast bestuurlijk verantwoordelijk voor het beleid binnen de portefeuille en houdt financieel toezicht op de begrotingsonderdelen die raken aan sponsorinkomsten, rechten, communicatiebudget en wervings- en PR-budgetten.

Inzet functie

Het bestuur vergadert ongeveer eenmaal per maand op het Olympisch Trainingscentrum in Amstelveen. Daarnaast vindt tweemaal per jaar een Algemene Vergadering plaats en eens per jaar een KNRB-congres. Verder wordt van het bestuur inzet en bereikbaarheid verlangd als de situatie dat eist. Dit zorgt voor een tijdbesteding van gemiddeld 2 tot 3 uur per week.

Achtergrond en ervaring

De KNRB zoekt een ervaren bestuurder met kennis van de roeiwereld. Jouw ervaring uit zich in de volgende punten:

  • Je bent diplomatiek en hebt gevoel voor intermenselijke verhoudingen en het team
  • Je hebt een transparante, zuivere en integere werkwijze en herkent conflicterende belangen
  • Je hebt de motivatie en benodigde ervaring om de marketing, communicatie en sponsoring binnen de roeibond door te ontwikkelen op de hierboven beschreven manier met ruimte voor eigen visie en nieuwe technieken en mogelijkheden
  • Je hebt een groot netwerk, wat je beschikbaar kunt stellen voor de KNRB om commerciële kansen te creëren

De Commissaris Marketing en Communicatie wordt benoemd voor een periode van 3 jaar (met de mogelijkheid tweemaal voor 3 jaar herkozen te worden). De werkzaamheden zijn onbezoldigd. Voor reizen en onkosten is een vergoeding beschikbaar.

Als bestuurslid treed je regelmatig op als representant van de KNRB bij officiële en feestelijke gelegenheden, zoals de prijsuitreiking tijdens Nederlands Kampioenschappen. Naast de eigen inhoudelijke portefeuille zijn er diverse bestuurstaken die onderling worden verdeeld, op basis van de eigen affiniteit of beschikbaarheid. 

Over de organisatie

De KNRB wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit 8 personen. Het bestuur streeft ernaar op hoofdlijnen te besturen en handelt op basis van collegialiteit. Het bestuur is gebonden aan de code voor goed sportbestuur, het directie- en het financieel statuut en legt verantwoording af aan de roeiverenigingen via de ledenvergadering.

De KNRB heeft een bondsbureau onder leiding van de algemeen directeur, dat 17 medewerkers telt. De technisch directeur is verantwoordelijk voor de topsport-kant van de KNRB. Het bestuur van de KNRB is verantwoordelijk voor het beleid en de strategie en stuurt de directeur en het bondsbureau aan op een verantwoorde uitvoering daarvan. Daarnaast heeft het bestuur een toezichthoudende rol, als klankbord, toetsend en dienend aan de belangen van de achterban.

Informatie en procedure

Voor meer informatie kun je mailen of een belafspraak maken met Jenny van Dobben De Bruijn via [email protected] Je kunt je motivatie inclusief cv tot 18 september 2022 insturen via de knop onderaan deze pagina. Het streven is om het sollicitatieproces eind oktober af te ronden zodat de kandidaat zich nog een paar weken kan inlezen en inwerken.

Het bestuur staat voor ogen dat zij, op basis van de ingediende cv’s en motivatiebrieven een aantal gesprekken voert om te komen tot de meest geschikte kandidaat. De meest geschikte kandidaat zal een introductiegesprek hebben met de algemeen directeur en de technisch directeur waarna de kandidaat door het bestuur aan de Algemene Vergadering zal worden voorgesteld als de voorkeurs kandidaat. Op basis van de statuten staat het andere kandidaten vrij zich kandidaat te stellen. De benoeming geschiedt door de Algemene Vergadering op 26 november 2022.