roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Nieuws Artikel

Vacatures commissie infrastructuur

VERSTERKING VOOR DE KNRB COMMISSIE INFRASTRUCTUUR, OP ZOEK NAAR TWEE NIEUWE COMMISSIELEDEN

Heb jij een passie voor roeien, ben je enthousiast en energiek en heb je kennis van projectmanagement, watermanagement en/of hoe overheden werken? Dan is de KNRB Commissie Infrastructuur wellicht iets voor jou!

De Commissie Infrastructuur adviseert roeiverenigingen op het gebied van roeiwater en over de aanleg, het onderhoud, de renovatie en de uitbreiding van roeiverenigingsgebouwen. Maar ook over loodsen, vlotten en aanverwante zaken. Dit doen we door partijen met elkaar in contact te brengen, mensen ideeën te geven en van tijd tot tijd een aanbevelingsbrief te schrijven, bijvoorbeeld aan overheden. We voeren second opinions uit en toetsen nieuwe plannen aan kengetallen.

Het wapenfeit van de Commissie is de doorontwikkeling van het “Handboek Roeiaccommodaties”, dat veel informatie bevat en een belangrijke rol speelt bij subsidieaanvragen van (ver)bouwend roeiminnend Nederland. Naast korte lijnen met het KNRB bestuur hebben we via het Watersportverbond contact met diverse andere partijen, die ook belang hebben bij vaarwegen voor recreatieve gebruikers.

De KNRB Commissie Infrastructuur bestaat uit 4 personen, die alle vanuit een eigen deskundigheid aan het werk zijn. Het is belangrijk dat de leden samen het totale aandachtgebied overzien, en naast kennis ook strategisch inzicht hebben om verenigingen over de toekomst van hun club en de voorzieningen die daarbij horen te adviseren.

Omdat in 2018 en 2019 twee leden de commissie zullen verlaten besteden we nu aandacht aan het vinden van twee opvolgers. We zijn op zoek naar kennis en ervaring van en bij overheden, projectmanagement en watermanagement. Kennis van architectuur, kostenberekening en (ruimtelijk) procesmanagement is al in de commissie aanwezig.

Om een evenwichtige spreiding van de commissieleden over het land te behouden kijken we vooral naar aanvulling uit de provincies Noord-Brabant of Limburg, en/of uit de provincies Noord-Holland, Utrecht of Flevoland.

De verschillende invalshoeken (deskundigheid en regionale kennis) maken iedere commissiebijeenkomst weer inspirerend. De Commissie komt 5 à 6 keer per jaar bijeen, meestal bij een roeivereniging in ons land.

De sfeer van de Commissie Infrastructuur is te omschrijven als informeel, deskundig en daadkrachtig. Spreekt dit je aan en zou je meer willen weten? Neem dan contact op met een van de commissieleden (zie website), zij vertellen je graag meer!

Website KNRB Commissie Infrastructuur:  https://knrb.nl/wie-zijn-wij/organisatie/commissies-en-werkgroepen/commissie-infrastructuur/.