roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Over KNRB

Diversiteit en inclusie

De doelstelling van de commissie is het stimuleren van diversiteit en inclusie in de roeisport, zodat iedereen kan deelnemen op basis van gelijkwaardigheid. Onderzoek, communicatie en activatie zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Wil je meedenken of praten, meld je dan aan voor de denktank!

Commissieleden:

Alexander Driebeek
Fengwei David An
Roos de Jong
Floor Ruttenberg
Maartje Swartjes
Jade Wong
Eline Wilmink
Luc Rensen
Nenya Jochemsen

Betrokken bestuurslid: Secretaris
Betrokken medewerker: medewerker sportparticipatie 

Email: [email protected]