roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Over KNRB

Financiële adviescommissie

De financiële advies commissie (FAC) steunt met name de penningmeester uit het KNRB-bestuur en de financieel manager van het bondsbureau in hun werkzaamheden.

De FAC wordt benoemd tijdens de ALV en controleert de financiële situatie van de KNRB. De FAC rapporteert jaarlijks tijdens de ALV haar bevindingen over de financiële situatie en brengt een advies uit over de goedkeuring van de jaarcijfers. De ALV benoemt naast de FAC ook een externe accountant voor de controle van de jaarcijfers. De externe accountant is regelmatig aanwezig op bijeenkomsten van de FAC.

Commissieleden
Menno van Viersen

Victor Maes

Esther Nooijen

Betrokken bestuurslid: penningmeester
Betrokken medewerker: financieel manager