roeien.nl knrb.nl KNRB store
Mijn RoeienMijn Vereniging
Over KNRB Missie & visie

Visie

‘De roeisport is een schone en eerlijke sport die laagdrempelig is, sympathiek overkomt en op veel plekken in Nederland kan worden beoefend’.

De KNRB wil dit waarmaken door gerichte ondersteuning en samenwerking met de verenigingen. We zijn ervan overtuigd dat door samenwerken nieuwe ideeën tot stand komen, creativiteit wordt geprikkeld en energie vrijkomt.

Een kernthema hierbij is verbinden.

mjp-1 
Met en van elkaar leren

mjp-2 
Binden en boeien

mjp-3 
Sterke verenigingen door een sterk kader

mjp-4 
Talentontwikkeling

mjp-5 
Samen naar de wereldtop

Graag verwijzen wij naar de Meerjarenambities 2017+, die op de AV van 19 november 2016 zijn vastgesteld en naar de jaarplannen van de Roeibond .