Aangepast roeien

Roeien is een zeer geschikte sport voor vrijwel iedereen met een beperking, omdat het zittend wordt uitgevoerd en er sprake is van een vloeiende beweging zonder echte piekbelasting. Maatwerk is mogelijk, er kan altijd gezocht worden naar oplossingen in de vorm van aanpassingen aan de boot of wellicht een hulpmiddel. Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar het integreren van de aangepaste sporter binnen de vereniging.

Roeien op verschillende niveaus

Binnen het aangepast roeien is er voor ieder niveau voldoende te beleven.

  • Op recreatief niveau zijn er verschillende tochten en evenementen waaraan deelgenomen kan worden.
  • Op wedstrijdniveau, para-roeien, zijn er jaarlijks zo’n tien verschillende wedstrijden, zowel op het water als indoor.
  • De para-roeitop kan deelnemen aan World Cup wedstrijd en kan worden uitgezonden naar het WK en de Paralympische Spelen.

Locaties

Er zijn in Nederland ruim veertig roeiverenigingen waar roeien met een beperking mogelijk is. Wanneer je wilt gaan roeien, kun je het beste zelf contact opnemen met een vereniging in de buurt. Is er in de buurt geen roeivereniging die aangepast roeien aanbiedt? Neem dan contact op met de KNRB, zij proberen dan samen met jou een oplossing te vinden.

INVENTARISATIES CONTACTPERSONEN

In november is de inventarisatie aangepast roeien verstuurd naar de mailadressen van de mensen die het formulier ook vorig jaar hebben ingevuld.

De contactgegevens aangepast roeien van verenigingen met actief aanbod worden begin van het jaar op de website gepubliceerd onder downloads. De bijzonderheden worden gebruikt voor doorverwijzen bij een clinic, beurzen en gerichte informatie verzoeken.. De mogelijkheid blijft bestaan om deze gegevens zelf aan te passen via een link in de bevestigingsmail. Dit heeft geen direct effect op de gepubliceerde lijst, die wordt tweemaal per jaar bijgewerkt. Maar zo hebben we intern steeds de juiste gegevens.
Inventarisatie aangepast roeien

Paralympisch Talent Coördinator

De KNRB heeft een Paralympisch Talent Coördinator, tevens teammanager voor de para-roeiers uit het Aegon Nationaal Roeiteam. Het is voor een para-roeier vanwege het beperkte aantal roeiers in Nederland lastig om zelfstandig op een vereniging op topsportniveau te trainen. De coördinator organiseert kennismakingsdagen en centrale trainingen voor roeiers die willen gaan wedstrijdroeien. Heb je belangstelling? Neem dan contact op met de coördinator via ptc@knrb.nl

Intermediair

De KNRB stimuleert structurele samenwerking tussen verenigingen en (speciaal onderwijs) scholen of revalidatiecentra en kan als intermediair optreden tussen de roeiverenigingen, scholen en revalidatiecentra.

Kennisbank

Hierin vind je documentatie die van belang kan zijn als aangepast roeier of als vereniging met aangepast roeien. Sommige documenten zijn in het verleden geschreven, maar nog steeds van waarde.

Mis je nog iets op deze site of ben je op zoek naar bepaalde informatie? Laat het ons weten, en stuur een mail naar: a-roeien@knrb.nl.

Aangepast roeien wordt mede mogelijk gemaakt door:

FGS_G_CMYK onder elkaar        Logo Noc-Nsf kleur          roeivalidatielogo