Recreatieboten in bruikleen

Op vakantie in Nederland of wil u graag een tochtje op onbekend water maken?

Veel vereniging stellen boten ter beschikking aan leden van andere verenigingen meestal tegen een kleine vergoeding. Op de website van de verenigingen kunt u informatie vinden vaak onder de naam gastroeien. In de rechter kolom vind u ook een lijst met contactadressen.

Verenigingen gebruiken hiervoor regelmatig  een gebruikersovereenkomst. Hieronder vindt u drie voorbeelden. Mocht u overgaan tot verhuur dan dient de verzekering hierop te worden aangepast. Controleer in  ieder geval of het roeien en instructie geven aan niet-leden gedekt is door de vereniging (afgesloten vloot/pleziervaartuigen- en aansprakelijkheidsverzekering). Sluit dit anders voor een  klein extra bedrag af.

Overeenkomst 1 eenvoudig
Overeenkomst 2
Overeenkomst 2 ENG
Overeenkomst 3