Reglement Vaardigheidsproeven Junioren

Artikel 1
Vaardigheidsproeven kunnen worden afgelegd door alle jeugd- of juniorleden van bij de Koninklijke Nederlandsche Roeibond aangesloten verenigingen,

Artikel 2
Onder jeugdleden worden verstaan jongens en meisjes die voor 1 januari van het lopende jaar de leeftijd van 14 jaar nog niet hebben bereikt. Onder juniores worden verstaan jongens en meisjes die voor 1 januari van het lopende jaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.

Artikel 3
De proeven moeten worden afgelegd ten overstaan van door vereniging aangewezen controleurs, die ook een korte test afnemen over kennis zoals genoemd in artikel 6 en 7. Het bestuur van de verenigingen is zelf verantwoordelijk voor correcte organisatie.

Artikel 4
1. Eenzelfde jeugdlid als bedoeld in artikel 2 kan in de periode 1 november tot en met 31 oktober van het volgend jaar in ten hoogste twee maal een proef afleggen Deze proeven dienen op afzonderlijke dagen te worden afgelegd.
2. Eenzelfde jeugdlid als bedoeld in artikel 2 kan in totaal ten hoogste tweemaal dezelfde proef per categorie als bedoeld in artikel 6 laten registreren.
3. Eenzelfde junior als bedoeld in artikel 2 kan in de periode 1 december tot en met 30 november van het volgend jaar ten hoogste twee proeven als bedoeld in artikel 7 laten registreren.
5.  Eenzelfde junior als bedoeld in artikel 2 kan slechts eenmaal een proef in de categorieën 1,2 en 5 als bedoeld in artikel 7 laten registreren.
5. Eenzelfde junior als bedoeld in artikel 2 kan in de periode 1 december tot en met 30 november van het volgend jaar in de categorieën 3, 4, 6 en 7 als bedoeld in artikel 7 slechts eenmaal een proef in een skiff of een andere éénpersoons-sculling boot en slechts éénmaal een proef in een twee zonder stuurman waaronder begrepen een C2- in eenzelfde categorie laten registreren.
6. Kandidaten die niet aan de gestelde eisen hebben voldaan mogen binnen drie maanden niet opnieuw een proef afleggen

Artikel 5                                                            
Ieder, die met goed gevolg een vaardigheidsproef heeft afgelegd kan als bewijs daarvan een diploma ontvangen. Diploma’s zijn door bestuur te bestellen in webshop van de KNRB.

Artikel 6
Jeugdleden als bedoeld in artikel 2 moeten voor de vaardigheidsproef aan de volgende eisen voldoen.
a. Voldoende kennis bezitten van de namen der onderdelen en van de uitrusting van een boot;
b. Kennis van de roeicommando’s;
c. Voldoende kennis van de voornaamste artikelen van het vaarreglement;
d. Bedreven zijn in het uit- en binnenbrengen van een boot;
e. Afstand en tijd:
– Categorie 1: 4 km afleggen binnen 40 minuten in skiff;
– Categorie 2: 6 km afleggen binnen 55 minuten in skiff;
– Categorie 3: 8 km afleggen binnen 75 minuten in skiff;
– Categorie 4: 12 km afleggen binnen 100 minuten in skiff.

Artikel 7
Juniores als bedoeld in artikel 2 moeten voor de vaardigheidsproef aan de volgende eisen voldoen:
a. Voldoende kennis bezitten van de namen, de onderdelen en van de uitrusting van een boot;
b. Kennis van de roeicommando’s;
c. Voldoende kennis van de voornaamste artikelen van het vaarreglement;
d. Bedreven zijn in het uit- en binnenbrengen van een boot;
e. Afstand en tijd:
– Categorie 1 beginners: 8 km afleggen binnen 90 minuten in C1;
– Categorie 2 meisjes: 10 km afleggen binnen 90 minuten in skiff;
– Categorie 3 m. 15/16: 14 km afleggen binnen 120 minuten in skiff;
– Categorie 4 m. 17/18: 16 km afleggen binnen 120 minuten in skiff;
– Categorie 5 jongens: 12 km afleggen binnen 100 minuten in skiff;
– Categorie 6 j. 15/16: 16 km afleggen binnen 120 minuten in skiff;
– Categorie 7 j. 17/18: 18 km afleggen binnen 120 minuten in skiff.

De hoogste leeftijd van 16 respectievelijk 18 jaar mag voor 1 januari van het lopende jaar nog niet zijn bereikt. De vaardigheidsproeven in de categorieën 3, 4, 6 en 7 kunnen ook worden afgelegd in een eenpersoons wherry of in een twee zonder stuurman en wel binnen de volgende tijden: 150 minuten voor de wherry en 130 minuten voor de twee.

Artikel 8
Proeven in twee zonder stuurman mogen worden afgelegd door een jongen en een meisje tezamen, dan geldt als af te leggen afstand die van de jongens leeftijdscategorie.

Artikel 9
Ter aanmoediging en als propaganda voor de vaardigheidsproeven door de jeugd en de juniores heeft de KNRB een wisselprijs ingesteld, welke door het bestuur jaarlijks voor de tijd van één jaar wordt toegekend aan de vereniging, die in verhouding tot het aantal jeugd- en juniorleden van die vereniging de meeste vaardigheidsproeven heeft afgelegd. Het betreft vaardigheidsproeven in de skiff, een wherry, of een twee zonder stuurman.