Wedstrijdvelden

Boottypes
Bij roeien heb je verschillende wedstrijdboten. Afhankelijk van de wedstrijd, is het toegestaan om met bepaalde wedstrijdboten (nummers) mee te doen of niet. Bij de inschrijvingen wordt er gebruik gemaakt van afkortingen. Deze afkorting staat voor het aantal roeiers in de boot (1, 2, 4 of 8) en de roeivorm (boordroeien – een riem per roeier, scullen – twee riemen per roeier, met/zonder stuurman).

 • Skiff (1x)
 • Dubbeltwee (2x)
 • Twee-zonder (2-)
 • Twee met (2+)
 • Dubbelvier (4x)
 • Dubbelvier met (4*)
 • Vier-zonder (4-)
 • Vier met (4+)
 • Acht (8+)

– Boordroeien zonder stuur –
– Scullen zonder stuur x
– Boordroeien met stuur +
– Scullen met stuur *

Naast verschillende nummers, bestaan er ook verschillende velden waarin roeiers kunnen uitkomen. Er wordt onderscheid gemaakt op basis van geslacht, gewicht, leeftijd en/of ervaring.

Geslacht
De wedstrijden worden niet gemengd gevaren, er is een onderscheid naar geslacht.

 •  Mannen
 •  Vrouwen

Gewicht
Voor zowel mannen en vrouwen zijn er verschillende klassementen voor lichte en zware roeiers. Zware roeiers hebben geen gewichtsbeperkingen, lichte roeiers moeten aan de volgende eisen voldoen:

 • Voor lichte heren geldt dat ze ≤72,5 kg moeten wegen, met een bootgemiddelde ≤ 70,0.
 • Voor lichte dames geldt dat ze ≤59,0 kg moeten wegen, met een bootgemiddelde ≤57,0.

Leeftijd
Naast het onderscheid in gewicht, kan tevens gekeken worden naar de leeftijd van de roeiers. Hierin zijn de volgende klassen te vinden:

 • Junioren
 • Senioren (Senioren tot 23; Senioren openklasse)
 • Masters (Masters A t/m H)

Junioren
Junioren 11-12 tot en met 12 jarigen
Junioren 13-14 tot en met 14 jarigen
Junioren 15-16 tot en met 16 jarigen
Junioren 17-18 tot en met 18 jarigen

Senioren
Senioren B tot 23 jarigen
Senioren open klasse: geen begrenzingen

Masters
Masters A veteranen, vanaf 27 jaar
Masters B veteranen, gem. leeftijd ten minste 36 jaar
Masters C veteranen, gem. leeftijd ten minste 43 jaar
Masters D veteranen, gem. leeftijd ten minste 50 jaar
Masters E veteranen, gem. leeftijd ten minste 55 jaar
Masters F veteranen, gem. leeftijd ten minste 60 jaar
Masters G veteranen, gem. leeftijd ten minste 65 jaar
Masters H veteranen, gem. leeftijd ten minste 70 jaar
Masters I veteranen, gem. leeftijd ten minste 75 jaar
Masters J veteranen, gem. leeftijd ten minste 80 jaar
Masters K veteranen, gem. leeftijd ten minste 85 jaar

Ervaring
Vaak beginnen roeiers in hun studententijd te roeien. Omdat het leeftijdsverschil daar uiteenlopend kan zijn, wordt bij het studentenroeien vaak gekeken naar roei-ervaring:

 • Beginner
 • Gevorderd
 • Elite

Hierbij geldt dat roeiers in het beginnersveld starten totdat ze een kwalificerende overwinning hebben behaald, waarna ze in het gevorderdenveld starten. Daar moeten ze vijf punten behalen alvorens ze Elite zijn. Deze punten worden apart bijgehouden voor boordroeien en scullen. Het is echter toegestaan voor roeiers om in een hoger veld te starten. Voor ploegen wordt gekeken naar het gemiddelde aantal punten. Zo kunnen ervaren en onervaren roeiers samen alsnog in het gevorderde veld starten.

Eerstejaars
Een speciale klasse is de eerstejaarsacht. Dit is een klasse die in het studentenroeien een grote rol speelt. Om mee te mogen doen in die klasse gelden specifieke eisen, bijvoorbeeld dat je niet als junior op het junioren-WK mag hebben geroeid.

Startvelden worden ingedeeld naar aanleiding van de hierboven aangegeven indeling in velden, gecombineerd met het type boot waarin geroeid wordt. Bij voorbeeld het JW2- veld zijn alle dames-junioren (tot en met 18 jaar) die in de twee-zonder starten; of de ME 8+ is het open veld van de mannen Elite achten. Er is een enorm aantal verschillende startvelden. Per wedstrijd wordt bepaald welke velden kunnen starten.